1. Problém s právy Connectoru

1.1. Connector spustit jako správce

1.2. Úlohy v Plánovači úloh musí mít dostatečné práva

V Plánovači úloh nastavte úlohám upgates_eshopTols_ a upgates_isToEshop nejvyšší možná oprávnění

2. Aktualizace Pohody

2.1. Po zapnutí Pohody vyskakuje okno pro aktualizaci programu

Pokud po manuálním zapnutí čeká aktualizace Pohody, je třeba ji provést, bez provedené aktualizace Connector nebude fungovat.

2.2. Pohoda je již aktualizována, ale Connector stále nefunguje

Po aktualizaci Pohody je nutné provést restart PC/Serveru dle typu Pohody.

3. Verze Connectoru

Neimportují se vám kategorie nebo obrázky? Vyzkoušejte novou verzi Connectoru ke stažení zde.

Connector se již neinstaluje, pouze se souborem nahradí v kořenové složce.

Z Plochy si kliknutím na zástupce e-Shop Connector 1.5.0, otevřete složku kde se nacházi connector.exe

  1. Zkontrolujte, zda jsou v connectoru správně zapsány údaje o nastavení propojení.
  2. Pokud jsou údaje zapsány správně a problémy stále přetrvávají, klikněte v okně connectoru na ikonu  
  3. Kontaktujte technickou podporu UPgates se sdělením, že jste poslali data z connectoru Pohoda pro analýzu.
  4. V nastavení firewallu je nutné mít povolený port 80.
  5. Po vyřešení problému vás bude obchodník kontaktovat.
Nenaimportovaly se produkty z Pohody
  • V Pohodě musíte mít na záložce Internet produkty povolené pro internetový prodej. Neoznačené produkty se nebudou z Pohody přenášet do e-shopu.
Nepárují se mi produkty zasílané v objednávce s těmi v Pohodě
  • Objednávka z e-shopu přenese do Pohody, ale její produkty se nespárují s těmi, které máte v databázi Pohody? V podstatě se objednávka přenese jako textová. Pravděpodobně nemáte aktivní import z Pohody do e-shopu, ten je třeba nastavit v nainstalovaném connectoru. Tím se začnou přenášet tzv. pohoda_id, která se uloží do produktů v e-shopu. Jakmile zákazník produkt objedná, přenese se v objednávce do Pohody. Ta už jej pomocí pohoda_id umí spárovat se svou databází.
Chci přenášet pouze objednávky do Pohody
  • Pokud nechcete importovat z e-shopu do Pohody pouze objednávky a produty nikoliv, v sekci Importu produktů / Konfigurace (výše na této stránce) nastavte všechna datová pole jako nezpracovávat.

Tažením / nakopírováním nově stažený connector nahradíte původní.

Po úspěšném nahrazení uvidíte po spuštění verzi Connectoru v1.5.3-base