Dynamičtí zástupci

Dynamický zástupce (nebo také proměnná) je nositelem hodnoty, která se doplní např. při generování dokumentu, systémového emailu, konverzního kódu atd. Začíná a končí hranatou závorkou. Uvnitř je název se znaménkem $ na začátku.

Hodnotu si nastavujete někde v administraci e-shopu. Pokud hodnotu zástupce v administraci změníte, začne se nová hodnota automaticky generovat na všech místech, kde je zástupce umístěn.

Možnosti a omezení

Nabídka dynamických zástupců se vztahuje pouze k danému formulářovému poli, nad kterým je umístěná. Pokud zástupce použijete na jiných místech administrace, nebude se jeho hodnota generovat nebo může dojít k chybě.

Příklad: Typicky se dynamičtí zástupci používají v dokumentech. Ty se od sebe liší podle jednotlivých údajů jako jsou informace o zákazníkovi, objednané produkty apod. Dynamičtí zástupci se v dokumentu nahradí hodnotami uloženými v databázi e-shopu. Pokud v administraci změníte hodnotu, kterou dynamický zástupce reprezentuje, projeví se tato změna automaticky na všech místech, kde byl zástupce umístěn.

Vložení značky do textového pole

Ideálním řešení je značku správně zkopírovat. Postup je následující:

  1. Na značku stačí pouze kliknout kurzorem myší, čímž se její název zkopíruje do schránky.
  2. Následně klikněte v textovém poli do místa, kam chcete název značky vložit.
  3. A zkopírujete obsah schránky pomocí Ctrl + V.

Pokud značku kopírujete jiným způsobem, než je popsáno výše, dejte pozor, ať při tom nepřenesete do textu i nežádoucí formátování značky. Případně je značku lepší přesně opsat včetně všech závorek.

Příklad

V následujícím příkladu si ukážeme, jak přesně vložit Fakturační adresu provozovatele do dokumentu. Obdobným způsobem můžete pracovat s dynamickými odkazy v rámci jiných modulů administrace.

Postup v administraci

  1. V nabídce Zástupci najděte zástupce pro hodnotu Město zákazníka. Myší najedete na danou značku a zobrazí se tip s nápovědou.
  2. Značku jednoduše zkopírujete dle postupu výše.
  3. Uložte změny.
  4. Následně se v dokumentu vyplní hodnota, která je zadaná v administraci.

Pokročilá práce se značkami

Pomocí značek lze obsah vkládat do podmínek, například u značky {!$billing_address}.

Podmínka je zde {if $billing_address} .... {/if} 

Pokud budete někdy podmínku mazat, je důležité ji odstranit kompletně, tedy včetně uzavírací značky {/if}. Jinak se v dokumentu objeví chyba.

Některé značky jsou zobrazeny v poli proměnných. Např. {$products}. Pro zobrazení jejich obsahu se používají cykly, např. {foreach $products as $product}

Pokročilou práci s dynamickými značkami doporučujeme technicky zdatným uživatelům, protože při ní může dojít k chybě. V takovém případě je třeba vrátit vše do původního stavu z vlastní zálohy.

Na tej stronie

Další zdroje informací

Facebook poradna

Výměna zkušeností, rady a tipy mezi provozovateli e-shopů na systému UPgates.

Přejít do poradny

Akademie

Získejte znalosti od našich specialistů na marketing, obchod, právo a podnikání.

Přejít do akademie

Novinky z Blogu

Co nového jsme pro vás připravili nebo chystáme najdete na blogu.

Přejít do blogu

Nepodařilo se Vám najít tu správnou odpověď?

Kontaktujte naši technickou podporu, která je tu pro vás od pondělí do pátku 8:00 až 16:00 hod.

Zákaznická podpora