Verze 6 přináší nový věrnostní systém

Šestá verze Upgates přináší několik významných změn, nových modulů a vylepšení.

- Modul Objednávky se přejmenoval na Obchod. Do budoucna plánujeme rozšeření o další podmoduly pro nabídky, obchodní případy, fakturace, reklamace, poptávky.

- Fakturace

- Objednávka zaplacena

- Zasílání kopií a zkrytých kopií v emailových šablonách

- Kopie emailu u formuláře na jiný email, než je systémový

- Cenotvorba produktu - nastavení slevy na produkt individuálně pro každý ceník

- Změna v nastavení variant

- Nastavení množství produktů - objednání ze seznamu možností (balení), objednání dle násobků určitého čísla.

- Definování vlastních polí u produktu, kategorie, článku, rádce, aktuality

- Modul Propojení - samoobslužné nastavení obecného importu produktů

- Modul Statistiky se přesunul do Nastavení

Następny artykuł
Aktualizace na verzi 4.0 - pokračování