Jazyky

Systém vám umožňuje již ve zkušební době a následně v ostrém provozu nastavit neomezený počet jazykových mutací. Každá se bude zobrazovat na unikátní URL adrese.

V administraci dojde k zobrazení nových formulářových polí tak, abyste mohli vyplnit jejich překlad pro každou vytvořenou jazykovou mutaci. Pro maximální jednoduchost a přehlednost překlad provedete na téže stránce administrace - není třeba jazyky přepínat.

Zobrazení jazykové mutace

Na e-shopu

Výběr jazykové mutace na e-shopu může mít různé podoby. Jejich konkrétní formu můžete nastavit v modulu Designer. Nastavíte si rozložení Hlavička / Jazyky dle nápovědy zde.

Zobrazení může mít podobu vlaječek nebo zkratek jazyka (CZ, EN), s rolovací nabídkou nebo přímo viditelné odkazy v hlavičce e-shopu.

Jazykové mutace eshopu

V administraci

Po přidání jazykové mutace se zobrazí nová formulářová pole. Na jedné stránce (např. detailu produktu) tak lze upravovat všechny překlady najednou. 

Jazyková mutace eshopu

Přidání jazykové mutace

Abyste mohli nabídnout své produkty ve více jazycích, je třeba nejdříve založit jazykovou mutaci.

 1. V menu administrace zvolte sekci Nastavení / Základní / Jazyky.
 2. Klikněte na tlačítko "Nový".
 3. Pole Aktivní můžete ponechat odškrtnuté do té doby, než budete mít obsah pro daný jazyk zcela přeložený.
 4. Vyberte Typ jazykové mutace.
  1. Jazyk - Přidání běžné jazykové mutace na e-shop.
  2. Hlavní  - Jazyková mutace se nastaví jako hlavní na hlavní doméně.
  3. Měna - Jazyková mutace sloužící pouze pro zobrazení jiné měny na e-shopu. V hlavičce e-shopu se místo vlaječky objeví zkratka měny. Více zde
  4. Satelit - Jazyková mutace sloužící pro zobrazení satelitního e-shopu. V hlavičce e-shopu mutace nepřidá do seznamu vlaječek. Více zde
 5. Nastavte Výchozí zemi (více zde), pod kterou bude jazyková mutace primárně vedená. Slouží hlavně pro nastavení doprav v košíku (více zde) a také může ovlivnit DPH u cen (více zde).
 6. Vyplňte ostatní požadované údaje.
  • Dbejte zvýšené pozornosti při vyplňování pole "Kopírovat překlady z". To je třeba vyplnit, pokud chcete využít některého z již hotových překladů (více zde).
  • K jazyku si můžete nahrát vlastní obrázek a zkratku (dostupné od grafických šablon verze 3.7 modulu Designer, více zde). Vlastní zkratka pro jazyk se vztahuje na jeho zobrazování např. v seznamu jazyků. Neslouží ale ke změně URL adresy jazykové mutace. Tu nelze dodatečně změnit, používá se pro ni přednastavený kód jazyka.
 7. Uložte.

Dokud nebudete mít jazykovou mutaci přeloženou, nezatrhávejte možnost aktivní. Mutace bude na e-shopu skrytá (nezobrazí se ani vlaječky pro její přepnutí), ale v administraci ji budete moci překládat.

Změna hlavního jazyka

Systém umožňuje změnit hlavní jazyk, pokud je založených více jazykových mutací. Tuto změnu provádějte pouze v nutném případě, protože může narušit stávající data e-shopu.

Ceny se do ostatních jazyků vždy dědí z hlavní jazykové mutace, pokud nejsou zadány ručně pro každý jazyk. Po změně hlavního jazyka je do něj proto potřeba doplnit veškeré ceny, jelikož nedojde k automatickému přenesení cen z původního hlavního jazyka.

Adresa jazykové mutace

Jazykové mutace na hlavní doméně

Všechny jazykové mutace jsou zdarma v ceně pronájmu. URL adresa jazykové mutace se tvoří dle následujícího příkladu.

www.mujeshop.cz (hlavní česká jazyková mutace)
www.mujeshop.cz/sk
(slovenská jazyková mutace)
www.mujeshop.cz/en (anglická jazyková mutace)

Zkratku jazykové mutace v URL adrese nelze změnit. Např. zkratku pro slovenský jazyk /sk není možné změnit jinou hodnotu.

Jazyková mutace na vlastní doméně a multishop

Jazykovou mutaci je možné provozovat také na vlastní doméně. Tedy na jiné doméně než je hlavní. URL adresa jazykové mutace má podobu dle následujícího schématu. Více zde.

www.mujeshop.cz (česká jazyková mutace)
www.mojeshop.sk
(slovenská jazyková mutace)
www.mystore.com
(anglická jazyková mutace)

Pomocí jazykových mutací lze provozovat na jedné administraci více satelitů (multishop). URL adresa jazykové mutace, včetně domény, je odlišná a může mít i rozdílnou grafiku. Více zde.

Upozornění! Varianta pronájmu Bronze má počet jazykových mutací omezen na jeden. Pokud potřebujete vícejazyčný e-shop, přejděte do Můj účet / Peněženka a finalizace a změňte v oddílu Finalizace Variantu pronájmu.  

Jazyková mutace pro dva státy

Každý jazyk je možné v systému při zakládání jazykové mutace použít jen jednou.

Následující postup však popisuje možné alternativní nastavení, díky kterého můžete mít v systému na výběr vlaječky např. DE (Německo - němčina), AT (Rakousko - němčina). 

 1. V menu administrace vytvořte jazykovou mutaci dle návodu zde.
 2. První zemi nastavíte němčinu, výchozí stát Německo.
 3. Nakopírujete soubor s německými překlady. U němčiny Upgates neposkytuje překlady, takže je třeba si je zajistit ve vlastní režii nebo je zakoupit (více zde).
 4. Při nastavení druhého státu se již němčina nenabídne, je třeba zvolit libovolný jiný jazyk (např. ruština), zemi nastavit jako Rakousko a do něj nakopírovat německé překlady (více zde).
 5. Následně změníte obrázek vlaječky v detailu jazykové mutace v části Rozšířené / Vlastní obrázek (v našem případě Rusko) za Rakouskou.
  Tato možnost je funkční až od šablon Designera verze 3.6. Verzi svých šablon zjistíte dle nápovědy zde.

Překlady

Upgates je přeložen do jazyků čeština, slovenština a angličtina. Více o překladech včetně možnosti jejich exportu atd. najdete v nápovědě zde.

Měny v jazykové mutaci

Jedna měna může být nastavená v neomezeném počtu jazykových mutacích. Např. euro přidáte do slovenštiny a němčiny.

 Hlavní jazyková mutace bude mít vždy přiřazenou výchozí měnu.

Postup v administraci

 1. Vytvořte jazykovou mutaci nebo upravte mutaci výchozí a poté pokračujte v postupu níže. Více zde.
 2. Vytvořte měnu nebo upravte měnu výchozí a poté pokračujte v postupu níže. Více zde.
 3. V menu administrace zvolte sekci Nastavení / Základní / Jazyky.
 4. Rozklikněte jazyk, u kterého chcete nastavit měnu.
 5. V poli Měna vybertu měnu, kterou jste si vytvořili v Nastavení / Základní / Měny
 6. Uložte.

Více měn v jednom jazyce

Upgates umožňuje nastavit více měn v jednom jazyku pomocí založení speciální jazykové mutace. Standardně je možné nastavit v jedné jazykové mutaci jen jedna měna. Pokud ale chcete mít v jedné mutaci více měn, řešení je takové, že si vytvoříte pro druhou měnu novou jazykovou mutaci typu měna.

Místo vlajky jazyka se zákazníkům na e-shopu zobrazí zkratka měny.

Nevýhodou tohoto způsobu nastavení další měny v jednom jazyku je, že veškerý obsah budete muset plnit duplicitně také v jazykové mutaci, která je vytvořená pouze pro zobrazení měny. Je třeba si tedy dobře promyslet, zda vám tento úkon navíc bude stát při plnění administrace za to.

Postup v administraci

 • Založíte si libovolnou jazykovou mutaci, o které víte, že ji pravděpodobně nikdy v budoucnu nebudete používat.
 • Nastavte jí typ měna. Vyplňte pole kopírovat překlady a obsah z (zvolte jazyk, ze kterého se má obsah zkopírovat). V obou jazykových mutacích pak budete udržovat totožný obsah.
 • Ve výchozím stavu se po vybrání typu měna automaticky odškrtne pole indexace (oddíl Rozšířené). Doporučujeme toto zachovat kvůli zamezení duplicitního obsahu měnové mutace.
 1. V menu administrace zvolte sekci Nastavení / Základní / Jazyky.
 2. Klikněte na tlačítko + Nový.
 3. Nechte mutaci deaktivovanou až do chvíle, než budete mít vyplněné všechny potřebné překlady, aby se mutace nezobrazovala zákazníkům. Pokud ještě nejste na ostré doméně, můžete mutaci aktivovat a vidět tak, jak se nový obsah zobrazuje.
 4. Nastavte Typ "měna".
 5. V poli Jazyk vyberte jakýkoli jiný jazyk, o kterém víte, že ho v budoucnu pravděpodobně nikdy nepoužijete. Např. chamorro je ideální, protože se jedná o ostrov v Tichém oceánu :-)
 6. V oddílu Rozšířené nastavte pole Skutečný jazyk. Toto pole říká, jaký jazyk se v dané mutaci skutečně zobrazuje. Např. zde ve skutečnosti není již zmíněné chamorro, ale naše čeština. Nastavení je důležité pro správné interní vyhledávání textů atd.
 7. Do nové mutace můžete nakopírovat překlady z jiné jazykové mutace a obsah z jiné existující jazykové mutace. Ušetří to dost práce. Tzn. pokud bude mutace měnová stejná jako hlavní mutace v jazyku čeština, překopírujte do něj vše co v češtině již máte vyplněno.
 8. Uložte změny.
 9. V administraci se objeví nové zatržítko v možnostech zobrazit v jazyku. Viz. nápověda zde. Nastavte tak zobrazení např. produktů, článků, bannerů, headlines, rozdílného loga atd.
 10. Jakmile budete mít překlady a obsah mutace nastaven, aktivujte mutaci v sekci Nastavení / Základní / Jazyky

Výchozí země jazykové mutace

Výchozí země nastavená pro jazykovou mutaci může ovlivnit kromě nastavení doprav v košíku (více zde) také DPH použité u produktů. Při zobrazení jazykové mutace e-shopu se porovnává fakturační země provozovatele e-shopu (více zde) a výchozí země pro danou jazykovou mutaci.

Příklad:

Pokud je fakturační země provozovatele e-shopu z EU, ale výchozí země jazykové mutace je mimo EU, pak se použije standardně 0% DPH.

Jestli je potřeba zobrazit ceny s běžnou sazbou DPH (např. anglická jazyková mutace vytvořená pro státy EU), pak je nutné změnit výchozí zemi jazykové mutace na některý ze států EU.

Indexace jazykové mutace

Následujícím způsobem můžete zakázat indexaci jazykové mutace.

Postup v administraci

 1. V menu administrace zvolte sekci Nastavení / Základní / Jazyky.
 2. Klikněte na daný jazyk.
 3. Ve vyskakovacím okně odškrtněte pole indexovat.
 4. Uložte.

Deaktivace jazykové mutace

Jazykovou mutaci je možné dočasně deaktivovat, například pro případ, kdy potřebujete opravit nebo doplnit překlady.

Jednotlivá formulářová pole uvnitř administrace zůstávají zobrazená. Vlaječka na e-shopu se skryje. Obsah navázaný na deaktivovanou jazykovou mutaci se rovněž nezobrazí (ani po zadání konkrétní URL adresy).

Pozor, mějte na paměti, že stránky v deaktivované jazykové mutaci se přestanou indexovat. Po kliknutí na odkaz vedoucí na deaktivovanou jazykovou mutaci se objeví Stránka nenalezena - chyba 404.  

Postup v administraci

 1. V menu administrace zvolte sekci Nastavení / Základní / Jazyky.
 2. Klikněte na požadovaný jazyk.
 3. Ve vyskakovacím okně odškrtněte pole Aktivní.
 4. Uložte.

Odstranění jazykové mutace

Pokud jste se rozhodli trvale ukončit prodej v jazykové mutaci, lze ji ze systému odstranit následujícím způsobem.

Stránky se časem postupně odindexují i z vyhledávačů. Pokud zadáte do prohlížeče URL adresu takto odstraněné stránky (nebo kliknete na odkaz vedoucí na ni), objeví se "Stránka nenalezena - chyba 404".

Postup v administraci 

 1. V menu administrace zvolte sekci Nastavení / Základní / Jazyky.
 2. Na konci řákdu daného jazyku klikněte na ikonku pro odstranění.
 3. Potvrďte odstranění.

UPOZORNĚNÍ! Odstranění jazykové varianty je trvalé. Všechny překlady a vložená data budou nenávratně smazány.

Nastavení satelitů (multishop)

Jazykovou mutaci můžete povýšit na relativně samostatný e-shop. Více zde.

Automatické přesměrování podle IP adresy

Automatické přesměrování návštěvníků na správnou jazykovou mutaci podle jejich IP adresy není možné v rámci administrace nastavit. Realizovat to můžete prostřednictvím služeb externích agentur. Aktuální nabídku najdete zde.

Na tej stronie

Další zdroje informací

Facebook poradna

Výměna zkušeností, rady a tipy mezi provozovateli e-shopů na systému UPgates.

Přejít do poradny

Akademie

Získejte znalosti od našich specialistů na marketing, obchod, právo a podnikání.

Přejít do akademie

Novinky z Blogu

Co nového jsme pro vás připravili nebo chystáme najdete na blogu.

Přejít do blogu

Nepodařilo se Vám najít tu správnou odpověď?

Kontaktujte naši technickou podporu, která je tu pro vás od pondělí do pátku 8:00 až 16:00 hod.

Zákaznická podpora