Top nabídky

Top nabídky se zobrazují na marektingově atraktivních místech na hlavní stránce nebo na stránkách s produkty.

Jsou zobrazeny formou sliderů (více zde), které šetří prostor na stránce a přitom vás relativně neomezují v počtu zobrazených položek (viz. nastavení dle nápovědy zde).

Pokud nemá Top nabídka žádný obsah modul se na e-shopu zákazníkům vůbec nezobrazí. 

Typy nabídek

Systém standardně zobrazuje tyto typy speciálních nabídek:

 • Doporučené produkty (více zde)
 • Produkty s přiřazeným Štítkem. Štítky lze editovat v nastavení. Více zde.
  • Akce 
  • Novinky
  • Výprodej 
  • Vlastní
 • Nejprodávanější (více zde).

Změna vzhledu

Grafiku top nabídky na hlavní stránce upravíte v modulu Designer dle univerzálního postupu v následujících nápovědách

 1. V menu zvolte sekci Grafika / Designer.
 2. Klikněte na záložku Rozšířené a zvolte Hlavní stránka.
 3. Zvolte komponentu Top nabídka / Rozložení.

Doporučené produkty

Cílem modulu je podpora prodeje. Zákazníkům doporučíte produkty, které máte nakoupené na sklad nebo je po nich poptávka.

Jsou zobrazeny formou slideru, který šetří prostor na stránce a přitom vás relativně neomezuje v počtu nastavených položek. Více zde.

Přidání doporučeného produktu

Doporučené produkty můžete vložit buď do kategorií nebo na hlavní stránku. Typ kategorie musí být v tomto případě nastaven na Stránka s produkty. V opačném případě se oddíl Doporučené nezobrazí.

Přidání na hlavní stránku nebo do košíku

 1. V menu administrace zvole sekci Produkty.
 2. Přejděte do oddílu Doporučené.
 3. Klikněte na tlačítko +Nový.
 4. Vyberte produkty, které chcete doporučit a klikněte u nich na tlačítko Přidat.

 5. Uložte.

Dole na stránce si poté můžete zvolit, zda-li chcete zobrazovat sekci na hlavní stránce a v košíku.

Přidání do kategorie

Podobným způsobem je možné nastavit doporučené produkty v konkrétních kategoriích.

 1. V menu administrace zvole sekci Kategorie / Seznam kategorií.
 2. Vyberte kategorii, kterou chcete upravit nebo vytvořte kategorii novou. Více zde.
 3. Ujistěte se, že kategorie má nastaven Typ kategorie Stránka s produkty. Pole se nachází v oddílu Hlavní.
 4. Přejděte do oddílu Doporučené.
 5. Klikněte na tlačítko + Nový.
 6. Vyberte produkty, které chcete doporučit a klikněte u nich na tlačítko Přidat.
 7. Uložte provedené změny.

Odstranění doporučeného produktu

Dle univerzálního postupu v nápovědě zde.

Zobrazení na e-shopu

Hlavní stránka

Na e-shopu se zobrazují doporučené produkty na prvním místě, před ostatními top nabídkami. 

Kategorie s produkty

Ve výchozím nastavení se doporučené produkty zobrazují nad seznamem produktů v kategorii. 

Nejprodávanější produkty

Cílem seznamu nejprodávanějších produktů je podpora prodeje. Někteří zákazníci při výběru produktů upřednostňují produkty, které jsou obecně prodávanější. Je zde menší riziko, že se při rozhodování spletou.

Produkty lze přidat:

 • Na hlavní stránku,
 • do kategorie.

Přehled produktů podle počtu prodejů si můžete prohlédnout v administraci v sekci Statistiky / Produkty.

Nejprodávanější na celém e-shopu

Nejprodávanější produkty se zobrazují jako poslední top nabídka v pořadí.

Počet nejprodávanějších produktů zobrazených ve slideru můžete upravit v administraci e-shopu. Více zde.

Zobrazení v administraci

V administraci přejděte do sekce Produkty / Nejprodávanější.

Deaktivace modulu

 1. V menu administrace zvolte sekci Kategorie / Hlavní stránka (případně jiná kategorie).
 2. Přejděte do oddílu Rozšířené.
 3. Zaškrtněte / odškrtněte pole Nejprodávanější.
 4. Uložte změny.

Nejprodávanější v kategorii

Systém umožňuje vložení seznamu nejprodávanějších produktů do konkrétní kategorie. Následně se budou zobrazovat nejprodávanější produkty z této kategorie.

 1. V administraci zvolte sekci Kategorie / Seznam kategorií.
 2. Vyberte konkrétní kategorii.
 3. Přejděte do oddílu Nejprodávanější.
 4. Seznam nejprodávanějších lze upravit pomocí fiktivního prodeje (viz. níže).
 5. Pro zobrazení / skrytí modulu využijte pole Zobrazit na e-shopu.
 6. Provedené změny uložte.

Fiktivní prodej (úprava pořadí)

Nejprodávanější produkty se řadí podle reálného počtu prodaných položek. Toto pořadí můžete ručně ovlivnit pomocí fiktivních prodejů. Tím se uměle navýší počet reálných prodejů a daný produkt se posune na vyšší příčky v seznamu nejprodávanějších.

 1. V tabulce nejprodávanějších produktů vidíte Reálný prodej jednotlivých produktů prostřednictvím e-shopu.
 2. Do sloupce Fiktivní prodej vložte počet, o který se reálný prodej zvýší.
 3. Počet ve sloupci Celkem je součtem předchozích hodnot. Podle toho se řadí produkty v seznamu nejprodávanějších.
 4. Hodnota zapsaná do pole se po sekundě automaticky uloží.

Prodeje variant produktů

Údaje o prodeji jednotlivých variant si zobrazíte kliknutím na ikonku na konci řádku daného produktu. Poté se otevře vyskakovací okno s detailními informacemi o variantách.

Aktualizace prodejů

Aktualizace prodejů probíhá automaticky vždy jednou denně po půlnoci (z důvodu výpočetní náročnosti). Pokud chcete zjistit aktuální stav už teď, je třeba manuálně kliknout na odkaz  Aktualizovat tabulku, nacházející se pod tabulkou nejprodávanějších.

Export Nejprodávanější produkty (CSV)

Seznam nejprodávanějších produktů lze exportovat ve formátu CSV.

Postup v administraci

 1. Přejděte do sekce Produkty / Nejprodávanější.
 2. V provém horním rohu klikněte na tlačítko Export.

 3. Vygeneruje se CSV soubor ke stažení.
Na tej stronie

Další zdroje informací

Facebook poradna

Výměna zkušeností, rady a tipy mezi provozovateli e-shopů na systému UPgates.

Přejít do poradny

Akademie

Získejte znalosti od našich specialistů na marketing, obchod, právo a podnikání.

Přejít do akademie

Novinky z Blogu

Co nového jsme pro vás připravili nebo chystáme najdete na blogu.

Přejít do blogu

Nepodařilo se Vám najít tu správnou odpověď?

Kontaktujte naši technickou podporu, která je tu pro vás od pondělí do pátku 8:00 až 16:00 hod.

Zákaznická podpora