Struktura adresářů a souborů

/@layout.phtml

Definuje základní rozložení grafiky do sloupců a bloků. Obsahuje kořenový element <html>.

/Advisor

Složka se stránkami modulu Rádce (více zde).

Soubor Popis
default.phtml Stránka se seznamem všech článků vytvořených v Rádci. Nejedná se o sekci Rádce umístěnou ve stránkách. URL: /advisor/
view.phtml Stránka s detailem článku, na který se lze prokliknout ze seznamu Rádce. URL: /advisor/...

/Article

Složka se stránkou detailu Článku (více zde).

Soubor Popis
view.phtml Stránka s detailem článku, na který se lze prokliknout ze seznamu Článků. URL: /a/...

/Category

Složka s různými typy stránek, které se vytvářejí v rámci modulu Kategorie (více zde).

Soubor Popis
homepage.phtml Hlavní stránka e-shopu, která se zobrazí po zadání hlavní domény nebo domény na jazyk. Více zde.
view.brands.phtml Stránka se seznamem výrobců (případně značek). Zobrazí se po zadání Kategorie typu Stránka s výrobci. Více zde.
view.contacts.phtml Stránka pro zobrazení Kontaktů. Kontaktní formulář je umístěn v horní části stránky. Zobrazí se po zadání Kategorie typu Stránka s kontakty.
view.custom1...5.phtml Nastavení vlastní stránky s vlastním vzhledem. U kategorie přidáte a vyplníte předdefinované pole Šablona na hodnotu custom1...5 (více zde).
view.phtml Běžná textová stránka. Zobrazí se po zadání Kategorie typu Stránka. Více zde.
viewWithProducts.phtml Stránka se seznamem produktů. Zobrazí se po zadání Kategorie typu Stránka s Produkty. Více zde.

/Compare

Složka se stránkou Porovnání produktů (více zde).

Soubor Popis
view.phtml Stránka obsahující seznam všech porovnávaných produktů. URL: /compare

/components

Složka různých šablon a komponent, které se vkládají do stránek nebo nadřazených šablon a komponent.

Komponenty lze přesouvat do jiných souborů, než v jakých se nacházejí ve výchozím stavu. V případě přesunu šablony (také některých komponent) je třeba se ujistit, že nedochází k chybě. Možnosti jsou v tomto případě omezené.

/components/advice

Složka s komponentami článků Rádce

Soubor Popis
box.phtml Box se seznamem dalších článků Rádce v rámci dané kategorie. Zobrazuje se ve sloupci v detailu článku Rádce (/Advices/view.phtml).
list.phtml Sekce Rádce se seznamem článků. Zobrazuje se na vybraných stránkách. Více zde.

/components/articles

Složka s komponentami Článků

Soubor Popis
all-box.phtml Box s nejnovějšími články. Zobrazuje se v levém sloupci.
box-item.phtml Položka v boxu se seznamem dalších článků. Zobrazuje se v boxech advice-box.phtml, articles-box.phtml a news-box2.phtml.
box.phtml Box se seznamem dalších Článků v rámci dané kategorie. Zobrazuje se ve sloupci v detailu článku (/Article/view.phtml).
item-cols.phtml Položka v seznamu článků zobrazená ve sloupcích. Zobrazuje se v advice.phtml, articles.phtml a news-box.phtml.
item-rows.phtml Položka v seznamu článků zobrazená v řádcích. Zobrazuje se v advice.phtml, articles.phtml a news-box.phtml.
list.phtml Sekce Články se seznamem článků. Zobrazuje se na vybraných stránkách. Více zde.

/components/banners

Složka s komponentami bannerů

Soubor Popis
banners.phtml Univerzální detail banneru určující jeho vzhled. Vkládá se do níže uvedených komponent. Více zde.
column.phtml Komponenta, která určená pro zobrazení banneru ve sloupci e-shopu. Více zde.
content.phtml Komponenta, která určená pro zobrazení banneru v obsahové části e-shopu (mimo hlavní banner). Více zde.
cover-1.phtml Komponenta, která je určená pro zobrazení banneru typu Cover 1 na hlavní stránce e-shopu (/Category/homepage.phtml). Více zde.
cover-2.phtml Komponenta, která je určená pro zobrazení banneru typu Cover 2 na hlavní stránce e-shopu (/Category/homepage.phtml). Více zde.
main.phtml Komponenta, která je určená pro zobrazení hlavního banneru na hlavní stránce e-shopu (/Category/homepage.phtml). Více zde.
slide-background.phtml Komponenta, která určuje zobrazení snímků banneru na pozadí.
slide-foreground.phtml Komponenta, která určuje zobrazení snímků banneru v popředí.
slide-sound-ico.phtml Komponenta, která určuje zobrazení ikonky zvuku u snímků banneru.

/components/filters

Složka s komponentami filtrů

Soubor Popis
attribute-slider.phtml Posuvník pro výběr rozsahu parametru.
checkbox.phtml Zaškrtávací pole.
filters-tab-cont.phtml Záložky pro výběr filtrů.
filters.phtml Hlavní komponenta obsahující filtry.
filters_base.phtml Komponenta se základními filtry.
image.phtml Univerzální komponenta obrázku.
input.phtml Univerzální komponenta inputu.
price-slider.phtml Posuvník pro výběr rozsahu ceny.
select.phtml Rozbalovací seznam možností.

Složka s komponentami patičky

Soubor Popis
backlinks.phtml Komponenta Může vás zajímat se seznamem odkazů na další stránky. Zobrazuje se v patičce e-shopu (footer.phtml). Více zde.
footer.phtml Patička neboli spodní část rozložení e-shopu. Více zde.

/components/header

Složka s komponentami hlavičky

Soubor Popis
header-layout5.phtml

Složka s komponentami hlavičky

header-toggled.phtml Zobrazení Hlavičky e-shopu v mobilu a tabletu.
header.phtml Hlavička neboli horní část rozložení e-shopu.
languages-sidebar.phtml Zobrazení přepínání jazykových mutací v mobilu a tabletu.
languages.phtml Přepínání jazykových mutací (v případně aktivace OSS také států). Zobrazuje se v hlavičce e-shopu (header.phtml, header-toggle.phtml). Více zde.
logo.phtml Zobrazení loga e-shopu.
user-cart.phtml Rozbalovací nabídka se seznamem produktů vložených do košíku. Zobrazí se po kliknutí na šipku u tlačítka Do košíku v hlavičce e-shopu (header.phtml a header-toggle.phtml). Více zde.

/components/marketing

Složka s komponentami marketingu

Soubor Popis
comments.phtml Komponenta Diskuze. Zobrazuje se na stránkách v rámci šablony marketing.phtml, v detailu produktu (product-bottom.phtml) a v zákaznickém účtu (/Customer/communication.phtml). Více zde.
marketing.phtml Marketingová sekce s Anketou, Kontaktním formulářem a Diskuzí ve spodní části stránky.
survey.phtml Komponenta Anketa, která se zobrazuje ve spodní části stránky v rámci šablony marketing.phtml. Více zde.>

/components/menus

Složka s komponentami pro různá menu

Soubor Popis
bottom.phtml Komponenta Spodní menu. Zobrazuje se v patičce e-shopu (footer.phtml). Více zde.
contact.phtml Komponenta Kontaktní menu. Zobrazuje se v hlavičce e-shopu (header.phtml). Více zde.
left.phtml Komponenta Levé menu. Zobrazení ve sloupci, pokud grafické rozložení sloupec dovoluje nebo není vypnutý v administraci. Více zde.
top-sidebar-icons.phtml Nabídka ikon v hlavičce (header.phtml)v zobrazení pro mobily a tablety.
top.phtml Komponenta Horní menu. Zobrazuje se v hlavičce e-shopu (header.phtml). Více zde.

/components/news

Složka s komponentami Aktualit

Soubor Popis
box.phtml Box se seznamem dalších Aktualit. Zobrazuje se ve sloupci v detailu Aktuality (/News/view.phtml).
list.phtml Komponenta Aktuality. Zobrazuje se jako sekce se seznamem článků na hlavní stránce (/Category/homepage.phtml). Více zde.

/components/page

Složka s komponentami prvků stránek

/components/page/hp

Složka s komponentami prvků stránky Homepage

Soubor Popis
headlines.phtml Komponenta Headlines zobrazující se na hlavní stránce (/Category/homepage.phtml) a na ostatních stránkách v patičce (footer.phtml). Více zde.
partners.phtml Sekce Naši partneři se seznamem odkazů na další stránky (navíc s obrázkovými logy). Zobrazuje se na hlavní stránce (/Category/homepage.phtml). Více zde.
subcategories.phtml Sekce pro zobrazení podkategorií na stránce Homepage.
text.phtml Popis hlavní stránky. Navíc obsahuje Výhody obchodu (why-us-box.phtml) a ve variantě hlavní stránky č. 4 také seznam článků (articles.phtml).
why-us-box.phtml Komponenta Výhody obchodu. Zobrazuje se v rámci popisu hlavní stránky (page-text-hp.phtml). Více zde.

/components/page/other

Složka s komponentami prvků ostatních stránek

Soubor Popis
downloads-section.phtml Sekce se seznamem souborů ke stažení. Zobrazuje se ve většině stránek a v detailu produktu (product-bottom.phtml). Možno přidat do article-item.phtml, kde je ve výchozím stavu schovaná.
downloads.phtml Komponenta se seznamem souborů ke stažení. Zobrazuje se ve většině stránek a v detailu produktu (product-bottom.phtml). Možno přidat do article-item.phtml, kde je ve výchozím stavu schovaná.
dynamic-form-section.phtml Obal pro Formulář. Zobrazuje se ve většině stránek a v detailu produktu (product-bottom.phtml).
dynamic-form.phtml Komponenta Formulář pro vytvoření vlasntího formuláře v administraci. Vkládá se do šablony dynamic-form-wrap.phtml. Více zde.
gallery.phtml Sekce se seznamem obrázků. Zobrazuje se ve většině stránek. Možno přidat do article-item.phtml, kde je ve výchozím stavu schovaná.
manufacturers.phtml Sekce se seznamem všech výrobců na e-shopu. Zobrazuje se na stránce s výrobci (/Category/view.brands.phtml). Více zde.
map.phtml Vložení mapky do stránky pomocí vlastního pole. Více zde.
share.phtml Sekce s tlačítky pro sdílení obsahu stránky na sociálních sítích. Více zde.
subcategories.phtml Sekce pro zobrazení podkategorií na stránce. Zobrazuje se ve všech kategoriích typu Stránka... (/Category/view...phtml) a ve výsledcích Vyhledávání (/Search/default.phtml). Více zde.
widget.phtml Sekce sloužící k umístění libovolného widgetu. Zobrazuje se na hlavní stránce. Více zde.

/components/page/top

Složka s komponentami, které se vyskytují v horní části stránky.

Soubor Popis
breadcrumbs.phtml Komponenta Drobečková navigace. Zobrazuje se na každé stránce e-shopu (page-header.phtml). Více zde.>
chapters.phtml Rozcestník s odkazy (kotvy) na články umístěné v dané kategorii / stránce. Zobrazuje se v rámci hlavního textu stránky (pokud existuje) (page-text.phtml).
header.phtml Záhlaví obsahu stránky. Obsahuje hlavní nadpis H1 a drobečkovou navigaci. Zobrazuje se na všech stránkách e-shopu.
text-image.phtml Obrázek nebo video.
text-translation.phtml Možnost vložení popisu stránky pomocí modulu Překlady (více zde). Vyskytuje se na těch stránkách, kdy nelze vložit dlouhý popis pomocí redakčního systému (např. systémové stránky jako Košík, Zákaznický účet atd.). Ve zdrojovém kódu lze Značku překladu najít pomocí kódu <!-- Translation: page-text-xxxxxxxxxx -->. Více zde.
text.phtml Popis stránky. Obsahuje popis stránky, hlavní obrázek, případněrozcestník na přidané články (kategorie; chapters.phtml). Zobrazuje se na všech stránkách e-shopu. Více zde.

/components/products

Složka s komponentami produktů

Soubor Popis
benefits.phtml Výhody produktu.
labels-content.phtml Obsah jednotlivých štítků. Je společný pro všechna rozložení štítků.
labels.phtml Obalovací komponenta štítků.
paging.phtml Stránkování. Slouží k navigaci mezi jednotlivými stránkami v seznamu produktů a ve vyhledávání
parameters.phtml Parametry produktu.
rating-control.phtml Hodnocení produktu.

/components/products/detail

Složka s komponentami detailu produktu

Soubor Popis
bottom-cont.phtml Obsah spodní části detailu produktu.
bottom.phtml Spodní část detailu produktu.
functions.phtml Komponenta s funkcemi jako přidání produktu do oblíbených nebo do porovnání.
help.phtml Rychlé kontakty pro dotazy. Zobrazují se v detailu produktu a v levém sloupci.
quickinfo.phtml Okno s rychlými informacemi o produktu.
rating-control.phtml Hodnocení produktu.
rating.phtml Hodnocení v detailu produktu. Obsahuje soubor rating-control.phtml.
review.phtml Jednotlivé recenze produktu.
reviews.phtml Komponenta s recenzemi produktu.
substitution.phtml Náhradní produkt.
top-desc.phtml Hlavní informace o produktu.
top-order.phtml Objednání produktu.
top-photo-others.phtml Navigace mezi obrázky produktu.
top-photo.phtml Hlavní obrázek produktu.
top.phtml Horní část detailu produktu.
variant-table.phtml Komponenta s tabulkovým zobrazením variant produktu.

/components/products/list

Složka s komponentami seznamu produktů

Soubor Popis
accessories.phtml Sekce s příslušenstvím.
alternative.phtml Sekce s alternativními produkty.
article.phtml Sekce s články.
bought-with.phtml Doplňkový prodej při vložení do košíku. Sekce nabízející nejčastěji dokupované produkty.
by-label.phtml Seznam produktů vybraných dle konkrétních štítků.
cart-recommend.phtml Sekce s doporučenými produkty. Zobrazuje se v košíku.
item-table.phtml Tabulkové zobrazení produktů.
item.phtml Položky produktů.
last-visited.phtml Sekce s naposledy navštívenými produkty.
list.phtml Stránka seznamu produktů.
mobile.phtml Seznamu produktů v mobilním zobrazení.
products.phtml Seznam produktů
recommand.phtml Sekce s doporučenými produkty.
related.phtml Sekce se souvisejícími produkty.
searched.phtml Stránka s výsledky vyhledavání.
set.phtml Produkty v setu.
top-all.phtml Seznam nejprodávanějších produktů.
top-box.phtml Seznam nejprodávanějších produktů v rámci konkrétní kategorie. Je zobrazen v levém sloupci.
top-category.phtml Seznam nejprodávanějších produktů v rámci konkrétní kategorie.
top-offer.phtml Top nabídky produktů na hlavní stránce - doporučené produkty, akce, novinky, výprodej a nejprodávanější.

/Customer

Složka se stránkami Zákaznického účtu. Více zde.

Soubor Popis
communication.phtml Stránka se seznamem diskuzních přízpěvků zákazníka. URL: /customer/communication
favourites.phtml Stránka se seznamem oblíbených produktů zákazníka. URL: /customer/favourites
historyDetail.phtml Stránka detailu objednávky, kterou zákazník v minulosti realizoval. Proklik ze seznamu Objednávek. URL: /customer/history-detail/...
login.phtml Stránka přihlášení do zákaznického účtu. URL: /customer/login
productReview.phtml Stránka detailu recenze. Proklik ze seznamu Hodnocení. URL: /customer/product-review/...
profile.phtml Stránka Profil zákazníka. URL: /customer/profile
rating.phtml Stránka Hodnocení se seznamem hodnocených produktů a produktů, které zákazník zatím nehodnotil. URL: /customer/rating
registration.phtml Stránka s formulářem pro Založení zákaznického účtu (url: /customer/registration). Více zde.
sendNewPassword.phtml Stránka s formulářem Zapomenuté heslo pro zaslání nového hesla pro přístup do zákaznického účtu. URL: /customer/send-new-password
view.phtml Vstupní stránka do zákaznického účtu se seznamem realizovaných objednávek zákazníkem. URL: /customer
watched.phtml Stránka se seznamem sledovaných produktů prostřednictvím funkce Hlídací pes (více zde). URL: /customer/watched

/Customer/components

Soubor Popis
account-info.phtml Box s informacemi o účtu zákazníka. Zobrazuje se ve sloupci na vybraných stránkách Zákaznického účtu (/Customer/*). Více zde.
tabs-account.phtml Záložky na stránkách v Zákaznickém účtu (/Customer/*). Více zde.
tabs-login.phtml Záložky na stránkách přihlášení (/Customer/login.phtml), založení účtu (/Customer/registration.phtml) a zapomenuté heslo (/Customer/sendNewPassword.phtml).
turnover-info.phtml Informační box o slevě dle útraty zákazníka. Je zobrazen ve sloupci na stránce profilu zákazníka.

/Error

Složka se stránkami chybových hlášek.

Soubor Popis
404.phtml Stránka zobrazující se po zadání nefunkční URL adresy.
500.phtml Stránka zobrazující se po chybě v systému.

/forms

Složka různých formulářů, které se vkládají do šablon, komponent nebo stránek.

Soubor Popis
contact-form.phtml Kontaktní formulář. Zobrazuje se v marketingové sekci (marketing.phtml), vlastním vyskakovacím okně (popup.phtml) a na stránce s kontakty (/Category/view.contacts.phtml). Více zde.
customer-registration.phtml Formulář založení zákaznického účtu. Vkládá se do stránky Vytvořit účet (/Customer/registration.phtml). Více zde.
login.phtml Formulář přihlášení do zákaznického účtu. Zobrazuje se na stránce Přihlášení (/Customer/login.phtml) nebo ve vyskakovacím okně po kliknutí na odkaz v hlavičce (/layout/bottom.phtml). Více zde.
newsletter-box.phtml Formulář pro přihlášení k odběru newsletteru zobrazující se ve Vlastním vyskakovacím okně (popup.phtml).
newsletter-form.phtml Formulář pro přihlášení k odběru newsletteru zobrazující se na hlavní stránce (/Category/homepage.phtml), v patičce ostatních stránek (footer.phtml) a na stránce Novinky na email (/Newsletter/homepage.phtml). Více zde.
send-new-password.phtml Formulář zaslání nového hesla na email. Vkládá se do stránky Zapomenuté heslo (/Customer/sendNewPassword.phtml).

/layout

Složka s částmi základního rozložení grafiky.

Soubor Popis
bottom.phtml Obsahuje dialogová okna e-shopu a kód umístěný před uzavírací tag </body>.
column.phtml Obsahuje kód používaný pro levý sloupec.
popup.phtml Komponenta, která určená pro zobrzení banneru ve vyskakovacím okně (popup.phtml). Více zde.
top.phtml Obsahuje kód umístěný mezi tagy <head> a </head>.

/Manufacturer

Složka se stránkou konkrétního Výrobce. Více zde.

Soubor Popis
view.phtml Stránka detailu výrobce. URL: /m/...

/News

Složka se stránkami Aktuality. Více zde.

Soubor Popis
default.phtml Stránka se seznamem všech aktualit. URL: /news
view.phtml Stránka s detailem aktuality, na který se lze prokliknout ze seznamu aktualit. URL: /news/...

/Newsletter

Složka se stránkami pro přihlášení k odběru Newsletteru.

Soubor Popis
delete.phtml Stránka Zrušení odběru novinek, která se zobrazí, pokud zákazník požádá o zrušení newsletteru. URL: /newsletter/delete
homepage.phtml Stránka Novinky na email, na které se zobrazují podrobné informace o odběru newsletter. URL: /newsletter

/Order

Složka se stránkami objednávkového procesu.

Soubor Popis
cart.phtml Stránka 1. Košík (více zde). URL: /cart
checkout.phtml Stránka 3. Dodací údaje (více zde). URL: /checkout
orderRecieved.phtml Stránka Objednávka přijata (více zde). URL: /order-recieved
shipment.phtml Stránka 2. Doprava a platba (více zde). URL: /shipment

/Order/components

Soubor Popis
add-to-cart-dialog.phtml Vyskakovací okno, které se zobrazí zákazníkovi po přidání produktu do košíku. Vkládá se do šablony /layout/bottom.phtml. Více zde.
cart-gifts.phtml Sekce s dárky k nákupu. Zobrazuje se v košíku. Více zde.
summary-total.phtml Suma objednávky. Zobrazuje se na všech stránkách objednávkového procesu (/Order/cart.phtml, /Order/checkout.phtml, /Order/shipment.phtml).
tabs.phtml Záložky na stránkách objednávkového procesu (/Order/cart.phtml, /Order/checkout.phtml, /Order/shipment.phtml).

/Page

Složka s vlastní stránkou.

/Page/components

Soubor Popis
text.phtml Textový obsah vlastní stránky.
Soubor Popis
view.phtml Vlastní stránka.

/Payments

Složka se šablonami platebních bran. Více zde.

Soubor Popis
pay.phtml Obecná šablona platební brany

/Payments/PayU

Složka se šablonami akcí platebních brany PayU.

Soubor Popis
paymentProcessed.phtml Šablona zpracované platby pomocí platební brany
paymentProcessing.phtml Šablona probíhající platby pomocí platební brany

/Product

Složka se stránkou detailu Produktu. Více zde.

Soubor Popis
view.phtml Stránka s detailem produktu, na který se lze prokliknout ze seznamu produktů.. URL: /p/...

/Search

Složka se stránkou výsledků Vyhledávání. Více zde.

Soubor Popis
default.phtml Stránka se seznamem vyhledaných produktů, kategorií, článků atd. URL: /search?phrase=...

/Sitemap

Složka se stránkou Mapa stránek. Více zde.

Soubor Popis
default.phtml Stránka se seznamem odkazů na všechny kategorie e-shopu. URL: /sitemap

/WhyUs

Složka se stránkou Výhody e-shopu. Více zde.

Soubor Popis
view.phtml Stránka se seznamem všech výhod e-shopu. URL: /why-usNa tej stronie

Další zdroje informací

Facebook poradna

Výměna zkušeností, rady a tipy mezi provozovateli e-shopů na systému UPgates.

Přejít do poradny

Akademie

Získejte znalosti od našich specialistů na marketing, obchod, právo a podnikání.

Přejít do akademie

Novinky z Blogu

Co nového jsme pro vás připravili nebo chystáme najdete na blogu.

Přejít do blogu

Nepodařilo se Vám najít tu správnou odpověď?

Kontaktujte naši technickou podporu, která je tu pro vás od pondělí do pátku 8:00 až 16:00 hod.

Zákaznická podpora