Soubory

Do každého e-shopu je třeba vkládat obrázky produktů, soubory s dokumenty ke stažení, videa atd. Upgates dovede tyto soubory jednoduše ukládat do správce. Následně je můžete použít opakovaně na různých místech administrace.

Správce souborů

Veškeré soubory, které budou součástí obsahu vašeho e-shopu, musíte nejdříve nahrát do Správce souborů.

Okno s tímto modulem se vždy zobrazí na konkrétních místech administrace, kde je třeba přidat nějaký soubor. Dále jej najdete v menu administrace v sekci Soubory

V levém sloupci pod kategoriemi najdete ukazatel kapacity projektu. Pokud vám už prostor nestačí, můžete navýšit svůj tarif vašeho účtu.

Soubory můžete jednotlivě nebo hromadně třídit do složek. Dále lze vyhledávat v názvech souborů pomocí fulltextu. Můžete jim nastavit titulky, které se pak zobrazí v galeriích, skrytých popiscích atd.

Složky ve správci souborů

Třídění souborů do složek pro lepší přehlednost. Soubory můžete přidávat do různých složek zobrazených v levém sloupci. Stačí kliknout na název složky a začít přidávat obrázky. Máte možnost přidávat nové podsložky, upravovat a mazat složky. 

 • Vše - Složka, do které se vkládají soubory nahrané do všech podsložek.
 • Grafika - Složka, do které se vkládají soubory pro použití v grafice. Tyto soubory se nezmenšují ani nekomprimují. Využívají se např. v modulech bannery nebo headlines.
 • Nepoužité - Soubory, které nejsou systémem použity a mohou se smazat. Ušetříte kapacitu.
 • Koš - Složka, do které se vkládají smazané soubory. Lze je obnovit do 30 dnů.

Všechny obrázky se automaticky zmenšují na maximální výšku nebo šířku 1000 px. Pouze obrázky nahrané do složky Grafika (a jejích podsložek) se nezmenšují ani znovu nekomprimují. Je určená pro vkládání obrázků do grafiky - např. bannerů.

Přidání souboru do správce

Nahrání souborů z vašeho počítače. Buď soubory přetáhnete do šedé plochy z vašeho počítače nebo kliknete na tlačítko Přidat soubor. Otevře se okno vašeho počítače a vyberte z něj jeden nebo více souborů (použijte klávesy Shift nebo Ctrl). Přidané soubory se objeví v přehledu souborů připravených pro nahrání. Pomocí tlačítka Spustit nahrávání proveďte nahrání seznamu souborů do Správce souborů.

Postup v administraci

 1. V menu administrace zvolte sekci Soubory. 
 2. Klikněte na tlačítko Přidat soubory.
 3. Jakmile se soubory nahrají na disk, klikněte na tlačítko Spustit nahrávání.
 4. Následně klikněte na tlačítko "+" u daného obrázku nebo souboru. Tím provedete jeho vložení do daného pole.

Maximální velikost jednoho souboru je omezena na 100 MB. Pozor, každý obrázek (formáty JPG, PNG, GIF), který nahráváte do správce souborů se zmenšuje na max. šířku nebo výšku 1 000 px. Pouze soubory nahrané do složky Grafika se nezmenšují a nekomprimují.

Podporované typy souborů

 • Obrázkové - Soubory s koncovkou jpg, jpeg, png, gif (velikost písmen nehraje roli) se budou zpracovávat jako obrázky. Pouze tyto typy souborů se nabídnou v modulech souvisejících se správou obrázků (galerie, editor textu). 
 • Ostatní - Ostatní typy souborů systém vyhodnotí jako neobrázkové.

Přidání souboru do stránky

Ke každému článku, kategorii, produktu atp. můžete přidat položky do sekce Soubory následujícím způsobem.

Postup v administraci

 1. V menu administrace zvolte modul, do které chcete soubor vložit.
 2. Vyberte konkrétní položku.
 3. Sjeďte níže do oddílu Soubory.
 4. Klikněte na tlačítko + Nový.
 5. Ve vyskakovacím okně vyberte požadovaný soubor ze správce souborů.

Hromadné přiřazení souborů k položkám

Hromadné nahrání a přiřazení souborů k položkám se provádí pomocí dočasného FTP (více zde) spolu s importem (více zde).

Diskový prostor

Aktuální prostor, který využíváte na hostingu najdete v úvodním přehledu po přihlášení do administrace. Jestli vám místo dochází, můžete smazat obrázky, které na sebe nemají v rámci administrace žádnou vazbu (více zde) nebo přejít na vyšší tarif (více zde).

Smazání nepoužívaných souborů

Abyste předešli naplnění diskové kapacity, máte možnost nepoužívané soubory odstranit. K tomu slouží složka Nepoužité. Zde jsou zobrazeny položky, které nemají žádnou aktivní vazbu na produkt, kategorii a podobně. Po jejich smazání dojde k přesunu do koše, kde jsou ještě zálohovány po dobu 30 dní a lze je obnovit. Po uplynutí této doby jsou nenávratně odstraněny. Položky v koši se nepočítají do zaplnění celkové kapacity vašeho prostoru.

POZOR! Vazby, které jsou vytvořené v rámci textového editoru není možné kontrolovat. Může se tak stát, že je některý ze souborů ve složce Nepoužité použit například v popisu produktu, článku a podobně. Je třeba proto důkladně zkontrolovat každý označený soubor před jeho odstraněním. 

Postup v administraci

 1. Ve správci souborů přejděte do složky Nepoužívané.
 2. Označte požadované soubory, případně pod tabulkou klikněte na Označit vše a poté na + ostatní ve složce.
 3. Klikněte na Odstranit.
 4. Potrvďte odstranění.
 5. Položky se nyní přesunuly do složky Koš. Tam budou zálohovány 30 dní a poté se trvale smažou.

FTP uložiště

Soubory je možné ukládat ne jen do Správce souborů, ale také přímo na server pomocí FTP. Více zde.

Na tej stronie

Další zdroje informací

Facebook poradna

Výměna zkušeností, rady a tipy mezi provozovateli e-shopů na systému UPgates.

Přejít do poradny

Akademie

Získejte znalosti od našich specialistů na marketing, obchod, právo a podnikání.

Přejít do akademie

Novinky z Blogu

Co nového jsme pro vás připravili nebo chystáme najdete na blogu.

Přejít do blogu

Nepodařilo se Vám najít tu správnou odpověď?

Kontaktujte naši technickou podporu, která je tu pro vás od pondělí do pátku 8:00 až 16:00 hod.

Zákaznická podpora