Seznamy produktů

Seznam produktů je zobrazení položek s možností prokliku na detail. Zobrazí se v kategorii typu Stránka s produkty. Uvnitř detailu produktu jsou další seznamy na související produkty.

Zobrazené produkty se řídí podle nastaveného typu řazení (více zde). V každém boxu s produktem se zobrazuje také ikona "i" pro rychlé informace o produktu (více zde).

Typy seznamů produktů

Běžný seznam produktů

Jednotlivé položky seznamu produktů se zobrazují za sebou a pokračují na nový řádek. Umožňuje řazení produktů (více zde) a přepínání na jiné zobrazení seznamu produktů (více zde).

Zákazník má možnost přepínat mezi zobrazením boxy tabulky. Více zde.

Možnost nastavení počtu položek na stránku najdete v nápovědě zde.

Pokud do seznamu není přidán žádný produkt, na e-shopu se zobrazí hláška Žádná položka.

Slider

Jednotlivé položky seznamu produktů jsou pro úsporu místa zobrazeny pouze v jednom řádku. Posouvat se zákazník může pomocí šipek doprava a doleva, případně pomocí navigace formou teček. Neumožňuje tabulkové zobrazení.

Možnost nastavení počtu položek ve slideru najdete v nápovědě zde.

Pokud do seznamu není přidán žádný produkt, na e-shopu se modul vůbec nezobrazí.

Animace v seznamu produktů

U seznamu produktů je možné vypnout animaci po najetí, která se standardně používá při posunu ve stránce.

Postup v administraci

 1. Grafiku komponenty upravíte v modulu Designer. Univerzální postup najdete zde (pro nastavení Vzhledu).
 2. Zvolte záložku Rozšířené / Seznam produktů.
 3. Klikněte na komponentu Seznam produktů.
 4. Odškrtněte pole Animace po najetí.
 5. Provedené změny uložte.
 6. Změnu je potřeba překlopit na ostrou verzi e-shopu. Více zde.

Vytvoření produktu

Základem každého e-shopu jsou produkty a jejich založení je tudíž třeba věnovat dostatečnou pozornost.

Pokud budete produkty zakládat s konkrétním textem nebo nastavením opakovaně, doporučujeme vám udělat si jednu vzorovou šablonu (ve které bude vyplněno vše, co se opakuje) a další produkty zakládat duplikováním (více zde) a následnou úpravou této šablony. Výhodou postupu je, že nemusíte psát stejný obsah opakovaně znovu ke každému produktu.

Popis v administraci 

 1. V menu administrace zvolte sekci Produkty / Seznam produktů.
 2. Klikněte na tlačítko + Nový.
 3. Vyplňte požadované údaje.
 4. Uložte.

Hromadné úpravy produktů

V případě, že chcete změnit parametry a jejich hodnoty u více produktů najednou, není třeba to dělat ručně pro každý produkt zvlášť. Více zde.

Import dat

Parametry lze hromadně aktualizovat také pomocí importu. Více zde.

Přidání do seznamu produktu

Následující postupem lze vložit produkty do seznamu produktů. V zásadě jde o přiřazení produktu do kategorie. To je možné dvěma způsoby.

Produkt je třeba přidat do kategorie v menu. Kategorie musí mít nastaven typ Stránka s produkty, aby se mohl produkt zobrazit v seznamu produktů. U jiných typů se seznam produktů nevytvoří. Více zde.

Přes kategorii

 1. V menu administrace zvolte sekci Kategorie / Seznam kategorií.
 2. Přejděte do oddílu Hlavní.
 3. Typ kategorie nastavte na Stránka s produkty.
 4. Přejděte do oddílu Produkty.

 5. Klikněte na tlačítko + Nový. 
 6. Otevře se vyskakovací okno s nabídkou produktů.
 7. U konkrétních produktů klikněte na tlačítko Přidat.

Přes detail produktu

 1. V menu administrace zvolte sekci Produkty / Seznam produktů.
 2. Vyberte požadovaný produkt.
 3. Ujistěte se, že jste v záložce Popis.
 4. Přejděte do oddílu Kategorie.
 5. Klikněte na tlačítko + Nová.
 6. Zaškrtněte kategorie, ve kterých se má produkt zobrazit.
 7. Uložte.
 8. Nastavte jednu z přidaných kategorií jako Hlavní. Zde bude produkt fyzicky umístěn, ostatní zařazení budou na toto místo pouze odkazovat. Rovněž drobečková navigace v detailu produktu bude určená tímto zařazením (více zde).
 9. Upravte případně pozici produktu v seznamu produktů.

  Odebrání ze seznamu produktů

  Odstraněním vazby nedojde ke smazání produktu. Smaže se pouze vzájemná vazba produktu na kategorii.

  Přes kategorii

  Přes detail produktu

  Pozice v seznamu produktů

  Řazení produktů výrazně ovlivňuje celkové prodeje a obrat e-shopu. Pomocí něj upřednostníte produkty, které máte skladem a jsou dobře prodejné.

  Systém umožňuje nastavit si vlastní pozice v seznamu produktů uvnitř kategorie menu. Toto pořadí produktů se projeví v řazení typu Doporučené, což je výchozí řazení na e-shopu. Více zde.

  Nově přidané produkty (také importované) se zařadí v kategorii automaticky na první místo.

  Pokud se vám řazení nezobrazuje, ujistěte se, že máte zapnuté řazení na možnost Doporučené. Více zde.

  Přes kategorie

  1. V menu administrace zvolte sekci Kategorie / Seznam kategorií.
  2. Vyberte kategorii v níž chcete pozice produktů upravit.
  3. Sjeďte níže do oddílu Produkty.
  4. Uchopte myší ikonu se třemi čárkami a přetáhněte ji na novou pozici směrem nahoru nebo dolů.
  5. Provedené změny Uložte.

  Přes detail produktu

  Stejného výsledku docílíte i v detailu produktu. Zde však zadáváte konkrétní pozici (číslo), na které se má položka nacházet. 

  1. V menu administrace zvolte sekci Produkty / Seznam produktů.
  2. Vyberte produkt, kterému chcete změnit pozici.
  3. Ujistěte se, že jste v záložce Popis.
  4. Přejděte do oddílu Kategorie.
  5. Ve sloupci Pozice upravte pořadové číslo v dané kategorii.
  6. Provedené změny Uložte.

  Pokud přesunete produkt na místo, které už je obsazeno jiným produktem, celá řada se posune. Případné mezery v číselné řadě se po uložení eliminují.   

  Počet položek v seznamu produktů

  Možnost nastavení počtu produktů na stránku a maximálního počtu produktů ve sliderech typu doporučené nebo související produkty.

  Toto nastavení ovlivňuje rychlost načítání stránky. To znamená, že čím více produktů na stránce, tím déle bude probíhat její načtení. 

  Počet produktů na stránku

  Nastavení v běžných seznamech produktů v rámci kategorie.

  Doporučujeme použít násobky dvanácti, aby byl seznam produktů na posledním řádku kompletní pro všechna responzivní zobrazení.

  1. V administraci zvolte sekci Nastavení / Produkty / Rozšířené.
  2. Do pole Počet produktů na stránku zadejte požadovanou hodnotu.
  3. Uložte provedené změny.

  Počet produktů ve sliderech

  Nastavení maximálního počtu produktů, které se budou zobrazovat ve všech sliderech na e-shopu (více zde).

  Postup v administraci

  1. V menu administrace zvolte sekci Nastavení / Produkty / Rozšířené.
  2. Do pole Počet produktů ve slideru vepište požadovanou hodnotu.
  3. Uložte.

  Změna zobrazení seznamu produktů

  Maloobchodní zákazníci upřednostňují zobrazení produktů na e-shopu formou boxů, velkoobchodní zase formou tabulky. Zobrazení produktů si můžete nastavit pro každý ceník zvlášť. Ve výchozím ceníku je standardně nastaveno zobrazení Boxy. Nicméně zákazník si může na e-shopu přepnout výchozí zobrazení pomocí přepínacích ikon.

  Zobrazení Boxy

  Obsahuje větší náhledové obrázky, protože pro maloobchodního zákazníka jsou rozhodující.

  Zobrazení Tabulka

  Přehledněji strukturované informace pro snadnější rozhodování u velkoobchodního zákazníka.

  Postup v administraci 

  1. V menu administrace zvolte sekci Nastavení / Produkty / Ceníky.
  2. Vyberte ceník, u kterého chcete nastavit výchozí zobrazení seznamu produktů.
  3. Upravte pole Výchozí zobrazení seznamu produktů
  4. Uložte.

  Obrázky produktů

  Obrázky, které se zobrazují v seznamu produktů se nazývají seznamové. Nastavit je můžete v detailu konkrétního produktu u oddílu Obrázky . Více zde.

  Při najetí myší na položku se přepne její seznamový obrázek na další v pořadí, který je u produktu nastavený. Více zde.

  Odkaz na detail produktu

  Po kliknutí na produkt se zákazník přesměruje na jeho detail se všemi dostupnými informacemi.

  Vložení produktu do košíku

  Při kliknutí na tlačítko Do košíku v seznamu produktů mohou nastat dvě situace:

  • Produkt má varianty nebo konfigurace - Zákazník se přesměruje do detailu produktu, aby nejdříve specifikoval nákup.
  • Produkt nemá varianty ani konfigurace - Produkt se vloží ihned do košíku. Zobrazí se mu vyskakovací okno s potvrzením a možností přejít do košíku nebo pokračovat v nákupu. Více zde.

  Skrytí tlačítka Do košíku

  V grafickém modulu Designer lze skrýt tlačítko Do košíku pro všechny položky v seznamu produktů. Funkce je dostupná pro grafické šablony od verze 3.8. Více zde.

  Systém umožňuje také další volby pro skrytí tlačítka Do košíku - globálně a pro konkrétní produkt. Více zde.

  Postup v administraci

  1. Grafiku komponenty upravíte v modulu Designer.
  2. Zvolte záložku Rozšířené / Seznam produktů.
  3. Klikněte na komponentu Seznam produktů.
  4. V části Tlačítko (konverzní) zaškrtněte pole Skrýt.
  5. Provedené změny uložte.
  6. Změnu je potřeba překlopit na ostrou verzi e-shopu. Více zde.

  Rozložení a vzhled

  Vzhled této sekce můžete upravit pomocí modulu Designer.

  1. Zvolte záložku Rozšířené / Seznam produktů.
  2. Přejděte do konkrétní komponenty, kterou si přejete upravit.
  Na tej stronie

  Další zdroje informací

  Facebook poradna

  Výměna zkušeností, rady a tipy mezi provozovateli e-shopů na systému UPgates.

  Přejít do poradny

  Akademie

  Získejte znalosti od našich specialistů na marketing, obchod, právo a podnikání.

  Přejít do akademie

  Novinky z Blogu

  Co nového jsme pro vás připravili nebo chystáme najdete na blogu.

  Přejít do blogu

  Nepodařilo se Vám najít tu správnou odpověď?

  Kontaktujte naši technickou podporu, která je tu pro vás od pondělí do pátku 8:00 až 16:00 hod.

  Zákaznická podpora