Dokumenty

U každé vytvořené objednávky si můžete vygenerovat různé dokumenty. Ty přednastavené si můžete graficky a obsahově upravit (více zde). Nové vlastní dokumenty pak založit a rovněž upravit do optimální podoby.

Vygenerované dokumenty lze zaslat jako přílohu prostřednictvím systémového emailu z detailu objednávky nebo automaticky na základě změny stavu zásob. Více zde.

Ve chvíli vytvoření objednávky se do ní uloží údaje včetně aktuálního nastavení měny. Poté se již toto nastavení nepřepisuje případnými změnami u měny (jejího symbolu atd.). Dokumenty k této objednávce se budou i nadále generovat podle původních údajů objednávky.

Typy dokumentů

Dokumenty lze dělit podle způsobu založení:

 1. Přednastavené dokumenty - Je možné je upravit, ale nikoli smazat.
  • Objednávka - Formát HTML. Má vždy číselnou řadu. Lze upravovat pomocí wysiwyg editoru.
  • Faktura, dobropis, účtenka - Formát PDF. Má vždy číselnou řadu. Lze upravovat ve speciálním kódu podobnému HTML. 
 2. Vlastní dokumenty - zakládáte si vlastní typy dokumentů. Formát HTML. Mohou nebo nemusí mít číselnou řadu. Lze upravovat pomocí wysiwyg editoru. Jako výchozí obsah je použitá šablona objednávky. 

Další možností dělení je dle číselné řady:

 1. S číselnou řadou (převážně účetní doklady; záleží na číslování dokumentů)
 2. Bez číselné řady (např. obchodní podmínky, letáky), které obvykle do účetnictví nezahrnujeme.

Úprava dokumentů

Postup v administraci

 1. V menu administrace zvolte sekci Nastavení / Objednávky / Dokumenty.
 2. Klikněte na název šablony dokumentu, který chcete upravit.
 3. Proveďte požadované úpravy.
 4. Uložte.
 5. Vyzkoušejte si vygenerovat daný dokument v objednávce, zda se vše vygeneruje v pořádku. Viz. nápověda zde.

Vzhled dokumentů si můžete upravit svépomocí nebo externí firmou. Zásahy do dokumentů však doporučujeme dělat jen zkušenějším uživatelům. Případná chyba totiž může způsobit špatné generování faktur, které se promítne do fungování celého e-shopu.

Faktury, dobropisy a účtenky

Tyto dokumenty jsou generovány do formátu PDF, aby je nebylo možné následně upravit. Pro změny v šabloně nelze použít klasický Textový editor, ale je třeba je provádět v HTML kódu, obsahujícím speciální formátovací kódování. Je třeba znát HTML jazyk a každou změnu si zálohovat a následně zkontrolovat.

Úprava ostatních dokumentů

Provádí se pomocí Textového editoru (více zde). 

Vložení dynamického zástupce

Stejně jako do systémových emailů lze i do dokumentů vkládat dynamické zástupce. Více o jejich fungování v nápovědě zde.

Obnovení šablony do původního stavu

Pokud se vám v dokumentu nepodařilo provést požadované úpravy nebo jej chcete prostě jen obnovit do výchozího stavu, lze to provést následujícím způsobem. 

Upozornění! Všechny individuální úpravy provedené na šabloně dokumentu se po obnovení odstraní. Kód se nahradí výchozím nastavením pro daný typ dokumentu.

Postup v administraci

 1. V menu administrace zvolte sekci Nastavení / Objednávky / Dokumenty.
 2. Klikněte na požadovanou šablonu.
 3. Vpravo nahoře klikněte na odkaz Obnovit. Pokud se vám možnost nezobrazuje, znamená to, že v textovém poli zatím nebyly provedené žádné úpravy.
 4. Uložte.

Zaokrouhlování dokumentů

Zaokrouhlování celkové hodnoty v dokumentech lze nastavit dle nápovědy zde.

Logo v dokumentu

Univerzální logo, které zadáte v nastavení obchodu, se zobrazí také v dokumentech. V dokumentu je třeba mít umístěnou značku {$logo}.

Více o logu e-shopu v nápovědě zde

Razítko v dokumentu

Do faktury, ale také dobropisu, lze přidat do spodní části dokumentu razítko.

Razítko má obvykle pouze černobílou formu, často bývá i překryté podpisem. Do této podoby jej můžete dostat například naskenováním nebo i vytvořením v grafickém editoru jako např. www.photopea.com

Postup v administraci

 1. Přejděte do Nastavení / Objednávky / Dokumenty.
 2. Vyberte dokument Faktura nebo Dobropis.
 3. Klikněte na pole Razítko.
 4. Přidejte obrázky ze správce souborů. Více zde.
 5. Uložte.

Zobrazení v dokumentu

Razítko se ve výchozím nastavení šablon dokumentů zobrazuje pod Celkovou cenou objednávky.

Generování dokumentů

V administraci máte možnost u objednávek generovat různé dokumenty. Generování lze provádět jednotlivě u každé objednávky zvlášť nebo hromadnou operací. Upgates umožňuje vytvářet také vlastní dokumenty (více zde).

Pokud zákazník nakoupí na e-shopu, automaticky se mu vystaví dokument Objednávka se stavem Přijatá.

Ruční generování

 1. V menu administrace zvolte sekci Objednávky / Seznam objednávek.
 2. Klikněte na požadovanou objednávku.
 3. Sjeďte níže do oddílu Dokumenty.
 4. Klikněte na tlačítko "+ Nový" a ze seznamu vyberte dokument, který chcete vygenerovat.
 5. Vyplňte potřebné údaje.
 6. Klikněte na Generovat.

Po založení objednávky se automaticky založí dokument objednávka. Ostatní dokumenty je třeba generovat ručně dle potřeby v administraci.

Hromadné generování

Pro urychlení práce s dokumenty můžete využít hromadné operace. Tímto způsobem můžete efektivně vytvořit dokumenty k více objednávkám najednou.

 1. V menu administrace zvolte sekci Objednávky / Seznam objednávek.
 2. U vybraných položek proveďte hromadnou operaci dle nápovědy.
 3. Zvolte možnost Vybrané položky: "Generovat dokumenty".
 4. Vyplňte požadované pole.
 5. Klikněte na generovat.

 • Datum vystavení, Datum zdanitelného plnění - Požadovaná pole pro upřesnění hodnot v dokumentu můžete nechat prázdná. V takovém případě se doplní datum vytvoření objednávky.
 • Datum splatnosti - Datum termínu úhrady. V případě jeho nezadání se vloží datum vytvoření objednávky + nastavená výchozí hodnota z Nastavení / Objednávky / Dokumenty.

Automatické generování faktury

Nastavte podle návodu zde.

Generování a odeslání účtenky

Nastavte podle návodu zde.

Zobrazení vygenerovaného dokumentu

Rychlý náhled vygenerovaného dokumentu zobrazíte po najetí myší na ikonku oka.

V menu administrace zvolte sekci Objednávky / Seznam objednávek.

V seznamu objednávek

Zobrazí se otevírací menu s nabídkou dokumentů. 

V detailu objednávky

 • Klikněte na požadovanou objednávku.
 • Ujistěte se, zda máte vybranou záložku Popis.
 • Najeďte níže do oddílu Dokumenty.

Aktualizace generovaných dokumentů

Občas potřebujete upravit data v již vygenerovaném dokumentu na základě aktuálního stavu vyřízení objednávky. Např. jste přidali do objednávky nový produkt, změnili dopravu po dohodě se zákazníkem atd. 

Dobropis a účtenku jako jediné dokumenty upravovat nelze. Také z účetního hlediska to není správné. V tomto případě je třeba založit další nové dokumenty typu dobropis nebo účtenka. Původní můžete smazat jen tehdy, pokud jsou poslední v číselné řadě a nevznikne tak díra. Ostatní dokumenty se aktualizují běžným způsobem dle uvedeného postupu.

Fakturu lze rovněž aktualizovat, nicméně nedoporučujeme to, pokud již byla zaslána zákazníkovi. V tom případě je lepší vygenerovat dobropis a následně vystavit fakturu novou.

Postup v administraci 

 1. V menu administrace zvolte sekci Objednávky / Seznam objednávek.
 2. Vyberte objednávku, kterou chcete upravovat.
 3. Sjeďte níže do oddílu Dokumenty.
 4. Klikněte na ikonku tužky daného dokumentu. Otevře se okno s možnostmi dalších úprav. Po uložení proběhne aktualizace.
 5. U vybraných typů dokumentů je k dispozici tlačítko pro rychlou aktualizaci bez otevření okna úprav.
 6. Upravte potřebné údaje, případně ponechte údaje původní.
 7. Klikněte na Generovat

Automatická aktualizace dokumentů

Všechny dokumenty mimo Faktura, Dobropis a Účtenka se aktualizují automaticky na základě provedených změn v objednávce. 

Data vystavení, zdanitelného plnění a splatnosti lze upravovat také u Faktury. Dobropis se vytváří na základě dat ve Faktuře.

Účtenku a Dobropis lze pouze smazat a nově založit. Upravovat tyto dokumenty nelze.

Změna zákazníka v dokumentu

Systém umožňuje změnit také údaje o zákazníkovi uvedené v dokumentu. 

 1. V menu administrace zvolte sekci Objednávky / Seznam objednávek.
 2. Klikněte na ikonku tužky požadované objednávky.
 3. Klikněte na šedou záložku Zákazník.
 4. Upravte požadované údaje o zákazníkovi.
 5. Uložte provedené změny.
 6. Přepněte se zpět do záložky Popis.
 7. Proveďte přegenerování konkrétních dokumentů dle postupu v předchozí kapitole.

Změna dodavatele v dokumentu

Jedná se o změnu údajů o provozovateli e-shopu. Např. váš e-shop v době generování dokumentu nebyl plátcem DPH a teď jím už je (více zde).

Pokud dojde k jakékoli změně v podobných údajích, nepromítne se tato změna do dokumentů automaticky. Dokumenty (které to umožňují) je třeba nejdříve aktualizovat pomocí ikony tužky. Viz. postup aktualizace dokumentů výše.

Odeslání dokumentu emailem

Vygenerovaný dokument lze odeslat na email zákazníka pomocí systémového emailu

Vytvoření přílohy v systémovém emailu

Nejdříve je třeba dokument umístit do šablony systémového emailu jako přílohu. Více informací v nápovědě zde.

Odeslání systémového emailu

Více informací, jakými způsoby lze odeslat systémový email najdete v nápovědě zde.

Export dokumentů

Upgates umožňuje export Faktur, Dobropisů a Účtenek dle nápovědy zde.

Na tej stronie

Další zdroje informací

Facebook poradna

Výměna zkušeností, rady a tipy mezi provozovateli e-shopů na systému UPgates.

Přejít do poradny

Akademie

Získejte znalosti od našich specialistů na marketing, obchod, právo a podnikání.

Přejít do akademie

Novinky z Blogu

Co nového jsme pro vás připravili nebo chystáme najdete na blogu.

Přejít do blogu

Nepodařilo se Vám najít tu správnou odpověď?

Kontaktujte naši technickou podporu, která je tu pro vás od pondělí do pátku 8:00 až 16:00 hod.

Zákaznická podpora