PR

Zkratka anglického výrazu Public Relations, což bychom mohli přeložit jako vztah s veřejností. A přesto o to také v PR jde. Jde o koordinovaný soubor činnost, kdy se firma nebo i veřejná instituce snaží vzbudit v u veřejnosti co nejlepší dojem. 

Co je to PR?

PR je především běh na dlouhou trať jde totiž o dlouhodobou a komplexní činnost. Zde se soubor činností spjatých s PR liší od reklamy. Ta je totiž cílená poměrně krátkodobě s cílem posílit povědomí o značce nebo zvýšit prodeje daného produktu. Public Relation se naopak dívá více do budoucnosti, aby byla značka u veřejnosti vnímaná pozitivně a tím vlastně vytváří prostor pro vytváření úspěšných reklamních kampaní. 

Zatímco reklama využívá při cestě ke konzumentovi pouze masové prostředky, PR pracuje s větším množstvím komunikačních kanálů. Může jít například o veřejné akce jako jsou večírky, přednášky nebo sportovní akce. 

Důležitou součástí PR je samozřejmě také vztah s médii. Ty totiž komunikují dále směrem k veřejnosti. Obor, který se stará o vztah s médii se nazývá media relations. Součástí PR strategie jsou ovšem také vztahy s veřejnými institucemi, například s místními samosprávami či zákonodárci, ale i s investory nebo neziskovými organizacemi. Zejména velké společnosti a instituce musí řešit PR vnitřní a vnější. Je totiž potřeba nastavit komunikaci také ve směru k vlastním zaměstnancům. 

V souvislosti v PR si mnoho lidí možná vybaví také PR článek. Ten je ale paradoxně spíše marketingovým nástrojem. 

Następny artykuł
PageRank