Google: Automatické nabídky a nejčastější chyby

V přístupu k nabízení ceny za proklik u PPC reklamy lze v poslední době sledovat určitý posun. Zatímco ještě nedávno většina inzerentů spoléhala na ruční nabízení cen za proklik, založené na analýzách výkonu, návštěvnosti a podobně, v posledním roce se stále více z nich obrací k automatickým nabídkám ceny za proklik.

Strategie automatických nabídek totiž dokážou ušetřit neuvěřitelné množství práce a času, které můžete věnovat dalšímu rozvíjení vašeho byznysu. Obzvláště pokud spravujete velký účet se stovkami reklam a tisícovkami produktů, je úspora opravdu značná.

Stále se však můžeme setkat s názory e-shoperů, kteří nemají s automatickými nabídkami ty nejlepší zkušenosti. Pokud je to i váš případ, zkuste nejprve zkontrolovat, jestli jste se nedopustili některé z následujících chyb, než strategii automatických nabídek zavrhnete.

Špatně zvolená strategie nabídek

Tento problém je vcelku běžný, přestože se mu lze velmi snadno vyhnout.  Každá ze strategií nabídek je totiž určena pro jiné typy kampaní a reklamních cílů. Pokud se tedy rozhodujete, kterou nabídkovou strategii zvolit, měli byste mít na zřeteli cíl, jehož chcete dosáhnout.

Každá ze strategií má totiž svůj cíl, kterého se Google snaží dosáhnout. Pokud však existuje rozdíl mezi tím, co používáte k měření výkonu a hlavním cílem strategie nabídek, je pravděpodobné, že výsledky nebudou takové, jaké očekáváte.

Příliš vysoké rozpočty

Pokud jde o automatizované strategie nabídek, kontrola rozpočtu je jednou z hlavních podmínek úspěchu. Příliš vysoký limit výdajů může být velkým problémem ihned po spuštění kampaně. Na konci dne se totiž Google Ads snaží utratit co nejvíce peněz v rámci denního rozpočtu, aby dosáhl přijatelné úrovně návratnosti. Automatické nabídky fungují tím lépe, čím více dat mají k dispozici. Snaží se proto utratit maximum z vašeho rozpočtu.

Díky tomu se často stává, že během fáze učení automatické algoritmy vyčerpají vaše denní rozpočty s nepříliš uspokojivým výsledkem.

Příliš vysoký denní rozpočet může navíc vést k nadsazené ceně za proklik a naopak ke snížení efektivity kampaně. S ohledem na tuto skutečnost byste při přechodu na automatizované nabídky měli začínat opatrně. Zkuste začít s rozpočty, které jsou zhruba o 15-20% nižší, než byl váš denní průměr při manuálním zadávání nabídek. Díky tomuto přístupu neutratíte ze začátku příliš mnoho.

Příliš nízké denní rozpočty

Problém může být také příliš nízká částka denního rozpočtu. Nejen že to prodlouží fázi učení, během kterého umělá inteligence získává data k nastavení vaší kampaně. Příliš malý rozpočet může navíc vést i k nekonzistentnímu výkonu v daném týdnu nebo měsíci. Někdy totiž díky nedostatečnému dennímu rozpočtu nedokáže automatická strategie splnit požadované cíle, a tím dochází k nekonzistenci, která brání strategii v optimálním nastavení.

Nemáte nastaveno omezení ceny za proklik

Google vás téměř vždy vyzve k odstranění všech limitů na maximální cenu za proklik v automatizovaných strategiích nabídek. Přestože Google tvrdí, že pokud máte denní rozpočty a cíle nastaveny na správnou úroveň, limity na cenu za proklik nejsou potřeba, přece jen je lepší si je nechat, pokud nedůvěřujete umělé inteligenci Googlu natolik, abyste byli připraveni umožnit mu neomezenou vládu nad vaším účtem.

Nemáte k dispozici dostatek dat o konverzích

Úspěch automatických nabídek závisí na dostatečném množství konzistentních údajů. Pokud váš účet nedosahuje potřebného množství konverzí, nemá se strojové učení Google čeho chytit a výsledky kampaní poté samozřejmě neodpovídají očekávání. Google Ads tvrdí, že pro správné fungování automatických nabídek budete potřebovat ve vaší kampani dosáhnout alespoň 15 konverzí měsíčně.

Ve skutečnosti je však těchto 15 konverzí naprostým minimem a pro správné fungování budete potřebovat několikanásobně více. Pokud nedosahujete ani 15konverzí za měsíc, nebudou vám automatické strategie nabídek správně fungovat.

Nemáte dost trpělivosti

Poslední chybou v automatizovaných nabídkách je nedostatek trpělivosti. Jakmile na svém účtu nastavíte novou automatickou strategii, algoritmus potřebuje dostatek času, aby se naučil, jaká výše nabídky bude mít nejlepší efekt. Bude zkoušet všechna možná nastavení a kombinace, aby dospěl k optimálnímu výsledku. To je přesně ten důvod, proč je zapotřebí ze začátku nastavit nižší denní limity, jelikož během periody učení pravděpodobně bude docházet k různým výkyvům.

Během fáze učení neměňte žádné parametry kampaně, jelikož by to restartovalo celý proces a systém by začal s učením od začátku.

Závěr

Automatizované nabídky dokážou ušetřit spoustu času a peněz, které můžete věnovat něčemu důležitějšímu. Přestože mnozí stále využívají osvědčené metody manuálního nastavování cen za proklik, automatické strategie si získávají mezi inzerenty stále větší oblibu. Vyhnete-li se těmto výše míněným chybám, budete pravděpodobně při testování nových strategií nabídek Google Ads mnohem úspěšnější.

Článek připravila digitální agentura PPC Profits, která realizuje SEOPPC reklamuemailing, správu sociálních sítí, správu zbožových vyhledávačůobsahový marketing.

Następny artykuł
Google: Reklamy v Nákupech - využijte naplno jejich potenciál