Jak začít na Zboží.cz?

Registrovat se a přidat svůj online obchod na Zboží.cz můžete zde. Další podrobnosti naleznete v našich systémových návodech:

Jak pracovat se Zbozi.cz?

Než začnete s propagací na Zboží.cz, je nutné mít k dispozici XML feed, který odpovídá specifikaci Zboží.cz. Tento získáte dle návodu Upgates výše. Některé značky jsou povinné, některé doporučené a část doplňková. Záleží na prodávaném zboží. Například značka <EROTIC> je doplňková, ale v případě, kdy eshop nabízí erotické zboží, je nutné produkty značkou <EROTIC> označit.

Jednou z nejdůležitějších značek je PRODUCTNAME. Jedná se o název produktu.

V názvu nesmí být žádné prvky specifické jen pro daný obchod – jde o obecné pojmenování výrobku z pohledu spotřebitele. Měl by obsahovat výrobce, jméno výrobku a hodnoty klíčových parametrů, ve kterých se od sebe odlišují případné varianty (barva, paměť, velikost…)

Obecně lze říci, že název by měl obsahovat následující části:

Výrobce – Produktová řada – Produktové označení – Druh produktu Varianta

V PRODUCTNAME se nesmí uvádět dárek k nákupu, informace o dopravě nebo třeba aktuální akční nabídka eshopu.

Mezi doporučenými značkami je také ITEM_ID. Doporučujeme tuto značku doplnit. Pokud změníte název produktu, nebo bude produkt nějaký čas na eshopu nedostupný, zajistíte prostřednictvím ITEM_ID rychlé napárování do produktového detailu, kde byl produkt dříve napárovaný.

Pro správné napárování nabídek do Zboží.cz je důležité uvádět správnou kategorizační cestu, tj. CATEGORYTEXT. Tím zajistíte rychlejší a správné zařazení do katalogu Zboží a také si zajistíme možnost nastavení biddingu v dané kategorii.

Zboží neustále vylepšuje strom kategorií a s tím souvisí i přidání dalších parametrů, díky kterým si uživatelé mohou vyfiltrovat jednotlivé nabídky či produkty. Nezapomeňte tedy na uvedení parametrů produktů, jedná se o element PARAM. Jako příklad lze uvést uvedení barvy, velikosti, rozlišení apod.

V XML feedu se propisuje následovně:

<PARAM>

 <PARAM_NAME>barva</PARAM_NAME>

 <VAL>černá</VAL>

</PARAM>

<PARAM>

 <PARAM_NAME>rozlišení</PARAM_NAME>

 <VAL>1920 x 1080 (FHD)</VAL>

</PARAM>

Uživatelé tak snadněji vyhledají váš produkt pomocí zatržených parametrů, které lze vidět v levé části jednotlivých kategorií:

V případě, kdy je vaše zboží označeno EAN kódem, nezapomeňte jej také do XML doplnit.

Pomocí EAN kódu pomůžete k správnému spárování produktu. Pokud ještě na Zboží.cz není produktová karta vytvořená, je uvedení EANU podmínkou pro jeho založení.

Bohužel, i v případě, kdy EAN kód uvedete, doplníte správnou kategorizační cestu a další parametry produktu, nemáte zaručeno, že bude pro produkt založená produktová karta. Pro založení produktové karty je nutné splnit více požadavků. Jedním z nich je, že produkt musí nabízet 5 a více eshopů. Pro založení produktové karty je ze strany Zboží.cz také rozhodující poptávka po produktu u uživatelů.

Stav párování produktů můžete ovlivnit manuálním zařazením produktů v rozhraní administrace Zboží.cz, na záložce Párování nebo – častěji – úpravou produktového XML feedu.  Seznam naimportovaných nabídek včetně informace o jejich spárování či nespárování si můžete nechat zaslat na kontaktní e-mailovou adresu ve formátu .CSV prostřednictvím administračního rozhraní v záložce „Párování“.

Nabídku vašeho eshopu můžete podpořit biddováním. Jedná se o aukční systém, do kterého vstupuje především výše maximální ceny za proklik. Kdo z eshopů nabídne vyšší cenu za proklik, jeho nabídka bude zobrazena na nejvyšší pozici. Hlavní cíl je tedy překonat nabídku konkurence, a přitom nezaplatit víc, než je nezbytně nutné. Ceny za proklik je možné nastavit pro daný produkt v detailu produktu nebo pro samostatnou nabídku ve fulltextové vyhledávání.

Prostřednictvím XML lze bidding nastavit pomocí následujících elementů:

MAX_CPC (maximální cena za proklik v detailu produktu)

MAX_CPC_SEARCH (maximální cena za proklik pro samostatné nabídky)

Minimální ceny za proklik jsou stanovené základním ceníkem a je rozhodující cena produktu.

Např. pro produkty s prodejní cenou do 200 Kč je minimální cena za proklik 0,5 Kč, pro produkty s prodejní cenou v rozmezí 201 – 500 Kč je minimální cena za proklik 1 Kč atd. až po nejvyšší základní cenu 3 Kč, která je u produktů s prodejní cenou vyšší než 10 001 Kč.

V případě, kdy MAX_CPC nebo MAX_CPC_SEARCH bude nastavena na nižší hodnotu než stanovená CPC pro danou prodejní cenu, Zboží.cz nabídku zobrazí a navýší CPC na částku za proklik, která je pro dané rozmezí prodejní ceny minimální.

Pro efektivní nastavování biddingu doporučujeme využít automatický biddovací nástroj, který používá dat z API rozhraní Zboží a několikrát denně stahuje statitistiky a provádí vyhodnocování. Ceny za prokliky navyšuje tam, kde je předpoklad získání vyššího počtu objednávek.

Pro začátek je velmi důležité si promyslet, zda chcete stanovit maximální ceny za proklik u všech produktových nabídek nebo jen u určité skupiny z nich. Zpravidla je nejpřínosnější biddovat u Top produktů, u kterých víte, že jsou oblíbené a dobře se prodávají. Skupinu je ale možné sestavit i na základě ceny nebo dostupnosti produktu oproti vaší konkurenci.

Pokud máte produkty dočasně nedostupné nebo je cena u některého produktu výrazně vyšší než u stejného produktu, který nabízí konkurence, doporučujeme v těchto případech raději produkt nebiddovat. Může nastat situace, kdy uživatel proklikne vaši nabídku, zaplatíte cenu za proklik, ale např. kvůli nedostupnosti objednávku neprovede.

Při stanovení strategie biddingu je nutné sledovat KPI neboli klíčové ukazatele výkonu. Jedná se o parametry, kterými je možné vaši strategii hodnotit, zda je úspěšná či nikoli a v případě nespokojenosti ji optimalizovat nebo změnit. Nejčastější metrikou je PNO (podíl nákladů na obratu) nebo ROAS (návratnost investic). Bohužel nelze stanovit, jaká hodnota PNO je optimální, neboť se jedná o individuální hodnotu pro každý eshop. Záleží především na výši zisku z produktu.

Článek připravila digitální agentura SEO Consult, která realizuje SEOPPC reklamue-mailingsprávu sociálních sítí, správu zbožových vyhledávačůobsahový marketing.

Następny artykuł
Inzerce na Heurece není žádná věda