HTML

Hypertext Markup Language je značkovací jazyk používaný při tvorbě webových stránek. 

Co je to HTML

HTML se občas mylně označuje za programovací jazyk. Ve skutečnosti ale jde o značkovací jazyk. Jeho principem je totiž popisování jednotlivých atributů a tagů do jazyka srozumitelného pro internetový prohlížeč. HTML je v tomto směru standardem. Aby internetový prohlížeč přesně věděl, co se na stránce nachází a s jistotou věděl, jak má prvky zobrazit, používá HTML přesně definované značky. 

Například těchto značek <h1> </h1> vložíme hlavní nadpis. Díky definovaným CSS stylům pak, prohlížeč přesně ví, jakou barvou, velikostí, stylem a písmem text zobrazit. Stejně tak třeba značka <strong> </strong> znamená vytučnění. Možná jste si už všimli rozdílu mezi úvodní a konečnou značkou. Na konci je totiž opatřena lomítkem. Prohlížeč tedy pozná, že prvek končí. 

Historie HTML

Značkovací jazyk HTML začal vznikl v roce 1989 na akademické půdě ve Švýcrském CERNu. Za jeho zroden stojí programátoři Tim Berners-Lee a Robert Cailliau. Do té doby se pro tvorbu dokumentů používaly složitější postupy. Berners-Lee se je tedy pokusil zjednodušit a v roce 1990 navrhnul jazyk HTML. Stal se součástí vůbec prvního webového prohlížeče WorldWideWeb.