DPH eshopu a právní specifika

Se založením a následným provozem e-shopu jdou ruku v ruce i daňové a další legislativní povinnosti jeho provozovatele. O právní formě jsme se bavili již dříve v článku zde. Co byste však měli zcela jistě vědět dál?

Budete podnikat na hlavní, nebo vedlejší činnost?

Kdy se jedná o vedlejší činnost? Dle zákona č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění se o vedlejší činnost jedná v případech, kdy osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) v kalendářním roce:

 1. Vykonávala zaměstnání
 2. Měla nárok na invalidní / starobní důchod
 3. Měla nárok na:
  • rodičovský příspěvek,
  • peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenské z důvodu těhotenství a porodu, pokud tyto dávky náleží z nemocenského pojištění zaměstnanců,
  • nebo osobně pečovala o osobu mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni I (lehká závislost), nebo o osobu, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost)
  • pokud osoba, která je závislá na pomoci jiné osoby, je osobou blízkou, nebo žije s osobou samostatně výdělečně činnou v domácnosti
 4. Byla nezaopatřeným dítětem

  V těchto případech jsou tedy daňové nároky na OSVČ nižší. Musíte však danou skutečnost doložit na Českou správu sociálního zabezpečení do konce kalendářního měsíce následujícího po odevzdání Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za kalendářní rok, ve kterém chcete mít vedlejší samostatně výdělečnou činnost.

  Co když ale nebudete mít ani zaměstnání, ani vedlejší příjem (důchod nebo jiné příspěvky) a internetový obchod pro vás bude jediným zdrojem příjmů? Pak se již bude jednat o hlavní činnost. Tím se stáváte plátcem povinných záloh na zdravotní a sociální pojištění. Informaci o výši těchto záloh naleznete zde.

  Více o výběru právní formy pro internetový obchod najdete v článku Jak si jednoduše a levně založit vlastní e-shop

  Eshop a DPH – jste plátce nebo neplátce DPH?

  Ne každý majitel e-shopu je automaticky také plátcem DPH. Důležité je v této oblasti nepřekročit obrat 1 milion korun za posledních 12 kalendářních měsíců. Pozor, skutečně se jedná o 12 za sebou jdoucích měsíců. Pokud budete mít obrat vyšší, musíte se registrovat jako plátce DPH. A to u správce daně do 15 dní od měsíce, kdy byl obrat za poslední rok větší než 1 milion korun.

   Eshop a DPH

  Ne pro každého je registrace k platbě DPH takový strašák. Kdy pro váš může být dobrovolná registrace výhodou? Například pokud máte internetový obchod zaměřený na B2B obchod a mezi vašimi zákazníky jsou převážně firmy platící DPH.

  V obou případech určitě doporučíme najmout si účetní, protože DPH patří k již poměrně komplikovaným záležitostem. Vyhnete se tak případným komplikacím. Navíc ušetříte čas a budete se moct ještě více věnovat svému online byznysu. Což je také jedním z cílů pronájmu e-shopu Upgates. Využít můžete například našich externích účetních agentur, které poptáte zde.

  Jako neplátce DPH

  • Můžete vést jednoduché účetnictví pomocí paušálních výdajů 
  • Neřešíte DPH na svých fakturách (pozn. „nejsem plátce DPH“)
  • Nakupujete v plné ceně s DPH, které vám není vráceno

  Prodej do zahraničí

  Při prodeji do zahraničí a nejen při něm se stáváte tzv. identifikovanou osobou. DPH ale platíte pouze pro přeshraniční plnění. V Česku můžete být nadále neplátce bez nároku na odpočet zaplaceného DPH.

  Kdy se musíte registrovat jako identifikovaná osoba?

  • V případě, že již nejste plátcem DPH
  • Přijali jste službu od zahraničního poskytovatele (reklama na Google, Facebook apod.)
  • Poskytli jste službu zahraničnímu poskytovateli (např. příjem z reklam na Youtube kanále vašeho e-shopu apod.)
  • Nakoupili jste zboží z jiného státu EU za více než 326 000 Kč během 1 kalendářního roku
  • Prodali jste zboží nebo službu do jiného státu EU se zdanitelným plněním v tuzemsku

  Tyto náležitosti budete řešit například při expanzi e-shopu na zahraniční trhy. Kompletní poradenství v této oblasti můžete poptat zde.

  Stejně jako u ostatních právních úprav, také u DPH platí, že bychom si měli dávat pozor na časté změny. Jedna velmi zásadní nastala 1. července 2021, kdy byl výrazně rozšířen takzvaný Režim jednoho správního místa, neboli One Stop Shop (OSS). Ten zavádí nová pravidla výběru DPH při prodeji do zahraniční v rámci EU nebo importu zboží ze třetích zemí do EU. nově se prodejci mohou k DPH registrovat pouze v jedné členské zemi Evropské unie, kde budou také odvádět DPH. Příslušný finanční úřad následně platby DPH rozdělí jednotlivým státům. Více o OSS si můžete v našem článku, ve kterém najdete také přehlednou tabulku

  Reklamace a vrácení zboží

  Legislativní úprava týkající se vztahu prodávajícího a kupujícího ve věci reklamace je ukotvena v občanském zákoníku. Konkrétně v zákoně o ochraně spotřebitele

  Abyste jako majitel e-shopu předešli problémům s reklamací, je potřeba mít dostupný reklamační řád. V tom musíte zákazníka jasně informovat o následujícím:

  • Opodstatněné a neopodstatněné důvody reklamace
  • Za co jako prodejce zodpovídáte a v jakých případech
  • Po jakou dobu od převzetí zodpovídáte (záruční lhůta)
  • Termín vyřízení reklamace

  Reklamační řád je většinou součástí obchodních podmínek. Zákazníkovi jej můžete zobrazit na e-shopu, ale např. přiložit také do systémového emailu o přijetí objednávky. Zároveň je možnost přidat tento dokument jako souhlas při vyplňování objednávky na e-shopu. A to v případě, pokud již není součástí obchodních podmínek, se kterými musí zákazník souhlasit.

  Vratky a reklamace můžete jednoduše automatizovat a řešit přes aplikaci Retino, která je na Upgates napojena.

  Ochrana spotřebitele

  Kromě výše zmíněných reklamací vás jako internetového podnikatele bude zajímat zejména povinnost poskytnout informace o ceně zboží. Dále pak zákon o ochraně spotřebitele obsahuje také možnost mimosoudního vyrovnání. Tyto žádosti řeší Česká obchodní inspekce (ČOI).

  Ochrana osobních údajů (GDPR)

  EU nařízení 2016/679 neboli GDPR cílí na výrazné zvýšení ochrany osobních dat občanů. Jako online podnikatel budete v rámci prodeje shromažďovat mnoho údajů vašich zákazníků (jména, adresy, emaily, telefony a další). V české legislativě se nařízení projevilo v rámci Zákona o zpracování osobních údajů. Na jeho dodržování dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů.

  Velmi důležitá je pro vás registrace na Úřadu pro ochranu osobních údajů. Jste zároveň povinni zveřejnit prohlášení o ochraně osobních údajů. V tom garantujete, že zpracování údajů vašich zákazníků slouží výhradně pro smluvní účely. Nesmí dojít k poskytnutí údajů třetím stranám.

  Stejně jako reklamační řád může být součástí obchodních podmínek. Zákazník však musí vždy dát souhlas se zpracováním svých osobních údajů.

  Obchodní podmínky

  Jsou základem každého internetového obchodu. Vzorové obchodní podmínky můžete najít v našem e-shop systému pod Obsah / Samostatné stránky. Výrazně ale doporučujeme si obchodní podmínky nechat zpracovat odborně a na míru vašemu podnikání. Vše v obchodních podmínkách musí být dle platné legislativy. Pokud tomu tak není, jsou neplatné. To vše bez ohledu na to, že je zákazník odsouhlasil.

  Výše jsme si řekli, co vše může být jejich součástí. Co ale součástí být musí nebo by být mělo?

  • Informace o obchodníkovi - název firmy, případně jméno a příjmení, IČO, evidenční a kontaktní údaje
  • Název a charakteristika zboží či služeb
  • Úvodní ustanovení
  • Uživatelský účet – registrace a přihlášení na e-shopu
  • Uzavření kupní smlouvy - objednávka
  • Cena zboží a platební podmínky
  • Odstoupení od kupní smlouvy - 14 dní bez udání důvodu – pokud neuvedete je automaticky 1 rok a 14 dní
  • Přeprava, dodání zboží a náklady na dodání
  • Práva z vadného plnění
  • Další práva a povinnosti smluvních stran
  • Ochrana osobních údajů
  • Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies
  • Doručování
  • Závěrečná ustanovení

  Zde jsou dostupné vzorové obchodní podmínky Asociace pro elektronickou komerci.

  Závěrem

  Provozovat e-shop samo o sobě není nic jednoduchého. To už jsme zjistili v předchozím článku. Další zátěž pro online podnikatele představují zákony a právní normy. Těch je nespočet. Čert aby se v tom vyznal. Právě proto jsme se pro vás pokusili shrnout vše podstatné a potřebné. S daněmi a zákony si totiž není nikdy radno zahrávat. Rozhodně doporučujeme najmout si v tomto ohledu profesionály. Nechte si poradit od účetní nebo právníka a sami se věnujte rozvoji e-shopu. Uvidíte, že takový přístup se vám vyplatí. Získáte nejen čas, ale také potřebný klid na práci.

  Następny artykuł
  Jak (ne)mít e-shopový košík z pohledu práva?