SEO

SEO je zkratka pro Search Engine Optimization. V překladu to znamená Optimalizace pro vyhledávače. V praxi se jedná o činnosti spojené s vylepšováním stránek e-shopu za cílem usnadnit návštěvníkům jejich nalezení ve vyhledávačích (Google, Seznam.cz, Bing apod.). Výsledkem těchto snah je navýšení počtu návštěv e-shopu, ale hlavně zvýšení kvality a relevance těchto návštěv.

Základní fungování SEO

Základní fungování SEO je automaticky systémově přednastaveno v administracích, a to v sekci Marketing / SEO.

Informace k jednotlivým tagům:

 • SEO title <title> - Přebírá se z vyplněného názvu ve vaší administraci.
 • SEO description <meta name="description"> - Přebírá se z vyplněného SEO meta popisu na kartě produktu / kategorie, atd.
 • OG title <meta property="og:title"> - Přebírá se z vyplněného názvu ve vaší administraci.

Tip! Pokud vám toto základní fungování SEO nevyhovuje můžete nastavit SEO Automatické, anebo Individuální SEO. Viz sekce níže.

 • OG site_name <meta property="og:site_name"> - Vyplňuje se doména vašeho e-shopu.
 • OG type <meta property="og:type"> - Vyplňuje se typ stránky, například "homepage" pro Úvodní stránku.
 • OG url <meta property="og:url"> - Vyplňuje se aktuální URL adresa stránky.
 • OG description <meta property="og:description"> - Vyplňuje se Krátký text, pokud není vezme se hodnota z Dlouhý text. OG description je k dispozici pro stránky: Rádce, Články, Kategorie, Aktuality, Produkty
 • OG image <meta property="og:image"> - Vyplňuje se Hlavní obrázek, pokud není vkládá se logo e-shopu. OG image je k dispozici pro stránky: Rádce, Články, Kategorie, Aktuality, Produkty

Automatické SEO

Automatické SEO pracuje s dynamickými zástupci (více zde):

 • Hlavní nadpis stránky {heading} - generuje se automaticky a nelze jej uživatelsky přenastavit.
 • Název e-shopu {project_name} - generuje se automaticky.

Postup v administraci

 1. V menu administrace zvolte sekci Marketing / SEO.
 2. Doplňte požadované údaje.
 3. Uložte.

Tip! Automaticky vygenerované SEO prvky můžete v konkrétních případech nahrazovat individuálním SEO (viz. dále). Stačí je jen vyplnit v oddílu SEO v detailu dané položky. Je to tedy velmi rychlé a snadné.

Individuální SEO

Chcete mít individuálně nastavené SEO pro vybrané stránky a nechcete, aby bylo generováno automaticky (více o automatickém SEO zde)? Je náročnější na čas oproti automatickému SEO, ale je zde možnost přesného zacílení na klíčová slova. Provádí se v detailu stránky v oddílu SEO a přepisuje automatické SEO, protože má vyšší prioritu.

Postup v administraci

 1. V menu administrace zvolte sekci:
  • pro produkty: Produkty / Seznam produktů.
  • pro kategorie: Kategorie / Seznam kategorií.
 2. Otevřete konkrétní položku (produkt / kategorii).
 3. Na stránce sjeďte níže do oddílu SEO.
 4. Vyplňte požadovaná pole. U meta popisu se pro rychlou orientaci zobrazuje počet zadaných znaků.
 5. Uložte.

Tip! Není potřeba vyplňovat všechny prvky individuálního SEO. U těch, které nebudou vyplněny se totiž použije SEO automatické.

SEO URL

Každá stránka má svou unikátní URL adresu. Vytváří se automaticky na základě názvu položky (produktu, kategorie atd.) nebo si ji můžete zadat inidividuálně. Pokud tato URL adresa již existuje, pak systém na její konec automaticky přidá příponu -1 kvůli odlišení.

Postup níže se vztahuje na sekci Kategorie

Vytvoření nové stránky

Po vytvoření nové stránky se z jejího názvu automaticky vygeneruje unikátní URL adresa.

Vygenerovaná URL adresa v oddílu SEO.

URL adresa se zobrazí v prohlížeči ve tvaru www.VAS-ESHOP.cz/testovaci-nazev

Změna názvu stránky

Pokud si následně změníte název stránky, URL adresa zůstane v původním tvaru.

Vygenerovaná URL adresa v oddílu SEO je v původním tvaru.

URL adresa se zobrazí v prohlížeči ve tvaru www.VAS-ESHOP.cz/testovaci-nazev

Změna URL adresy

Pokud si přejete společně se změnou názvu stránky změnit také její URL adresu, je nutné to provést ručně v oddílu SEO.

Do pole SEO URL lze zadat větu s diakritikou. Systém z ní automaticky vytvoří tvar URL adresy. Např. Testovací název upravené vytvoří URL tvar testovaci-nazev-upravene

URL adresa se zobrazí v prohlížeči ve tvaru www.VAS-ESHOP.cz/testovaci-nazev-upravene

Systém automaticky převádí lomítka v zadané URL adrese na pomlčky.

Změna URL adresy způsobí neplatnost původní URL adresy. Např. pokud měl zákazník ve svém prohlížeči záložku na původní URL adresu stránky, tak se mu nyní zobrazí na e-shopu chybová stránka. Proto je vhodné takovou adresu přesměrovat. Více zde.
Přesměrování se nevytváří automaticky.

Filtrační (parametrické) stránky

Filtry po jejich aplikaci na kategorii automaticky generují takzvané filtrační stránky. Rozšiřují se tak přirozené výsledky vyhledávání o klíčová slova obsahující různé složeniny hlavního klíčového slova, které je obsaženo v názvu kategorie. Více zde.

SEO hlavní stránky

SEO hlavní stránky se nastavuje vždy individuálně v kategorii Hlavní stránka.

Postup v administraci

 1. V menu administrace zvolte sekci Kategorie / Hlavní stránka.
 2. Na stránce sjeďte níže do oddílu SEO.
 3. Vyplňte požadovaná pole.
 4. Uložte.

SEO stránkování

Informace o tom, na které stránce ve stránkování se aktuálně nacházíte. Přidá se do nadpisu a titulku ve stránce obsahující seznam produktů se stránkováním.

 • Zástupce Stránkování - aktuální strana {page-current} - Doplní se číslo aktální stránky.
 • Zástupce Stránkování - počet stran {number_of_pages} - Doplní se počet všech stránek ve stránkování.

Postup v administraci

 1. V menu administrace zvolte sekci Marketing / SEO.
 2. Na stránce najděte pole SEO stránkování.
 3. Vytvořte si vlastní formát stránkování pomocí dynamických zástupců {page_current} pro aktuální stránku a {number_of_pages} pro celkový počet stran.
 4. Provedené změny uložte.

Prefix /p/ v URL adrese produktu

Systém vytváří URL adresu stránky detailu produktu ve tvaru "vase-domena.cz/p/nazev-produktu". Systém adres je takto nastaven globálně a v tomto nelze provádět individuální změny.

Pokud chcete, aby vaše URL vypadala například takto: "domena.cz/svicny/svicen-cerny" resp.: "domena.cz/kategorie/nazev-produktu", není to možné.

Z několika nezávislých zdrojů máme potvrzeno, že tento tvar URL adresy nemá negativní vliv na SEO ani žádnou jinou funkcionalitu. Naopak podporuje klíčová slova, která jsou v obsahu daného detailu produktu a neparazitují na klíčových slovech obsažených v kategorii.

Písmeno /p/ nemá nejmenší vliv na indexaci URL adresy vyhledávacími roboty.

Mapa stránek

Mapa stránek je seznam stránek vašeho obchodu. Jedná se o stránku se stromovou strukturou aktivních kategorií (více zde) ve všech menu stránky pro rychlou orientaci zákazníka. Standardně se odkaz na mapu stránek zobrazuje v patičce e-shopu.

Sitemap.xml

Aby začal internetový vyhledávač vaše stránky vůbec zobrazovat, musí o nich nejprve vědět. Je velmi pravděpodobné, že krátce po zveřejnění e-shopu je navštíví roboti internetových vyhledávačů, které je zanalyzují a zaindexují. Jinými slovy je zařadí do svého katalogu a určí, na jaká klíčová slova by se váš internetový obchod mohl začít zobrazovat. Výborným nástrojem, který usnadní indexaci webu je sitemap. Robot poté nemusí stránky procházet celé. Stačí jim naservírovat soubor sitemap.xml, který většina systému pro tvorbu internetového obchodu řeší automaticky.

Sitemap.xml se zobrazuje na adrese /sitemap.xml.

Pokud je e-shop přístupný pouze pro přihlášené, soubor sitemap.xml se negeneruje.

Postup v administraci

 1. V menu administrace zvolte sekci Marketing / SEO.
 2. Klikněte na ozubené kolečko vedle pole sitemap.xml.
 3. Upravte požadované.
 4. Odškrtnutím pole Varianty se bude do sitemapy generovat pouze hlavní produkt, bez samostatných URL adres pro jednotlivé varianty.
 5. Uložte.

Mapa stránek Upgates

Frekvence změn

Toto nastavení se přenese do sitemap.xml a řekne indexovacímu robotovi, jak často průměrně stránku aktualizujete. Bez vybrané hodnoty v poli Frekvence změn se do sitemapy generuje datum poslední úpravy v dané sekci.

Jedná se pouze o informaci pro indexovací roboty. Kdy proběhne skutečná indexace záleží na konkrétním vyhledávači.

Priorita

Toto nastavení se přenese do sitemap.xml a řekne indexovacímu robotovi, které stránky má indexovat dříve a které nejsou pro vás tak důležité. Priority lze zadat od 0.0 (nejnižší) do 1.0 (nejvyšší).

Jedná se pouze o informaci pro indexovací roboty. Kdy proběhne skutečná indexace záleží na konkrétním vyhledávači.

Standardy sitemap.xml

Dle standardu sitemaps.org:

 • Používá se Sitemap index. Obsahuje odkazy na sitemaps jednotlivých modulů.
 • Každá z těchto sitemaps může mít max. 50 000 adres nebo 50MB velikost. Následně se rozdělí na více souborů.

Aktualizace sitemap.xml

Generování sitemap.xml probíhá 2x denně a začíná v 5:00 a 17:00 hodin. Generování může trvat delší dobu podle velikosti sitemap i aktuálního vytížení serveru. Provedené změny proto nemusí být ihned viditelné.

Indexace e-shopu

Pro urychlení procesu indexace vašeho e-shopu můžete dát vědět Googlu prostřednictvím Search Console a přidat stránky do Seznamu lze provést zde. Další informace o indexaci vašeho e-shopu najdete v článku akademie zde.

Tímto postupem nedojde k okamžitému indexování e-shopu. Vyhledávač si pouze zařadí váš e-shop do své fronty pro indexaci. Konkrétní termín zpracování záleží na daném vyhledávači.

Indexování pro vyhledávače je nastaveno pouze pro ostrou verzi e-shopu, nikoliv pro testovací verzi.

Povoleny pouze indexované stránky

Do sitemap.xml se promítá pouze obsah, který má povolenou indexaci pro vyhledávače. Jsou to tyto funkce:

 • Zobrazit na webu (v jednotlivých položkách v oddílu Hlavní)
 • Zobrazit v jazyku (v jednotlivých položkách v oddílu Hlavní)
 • Archivní produkty (detail produktu záložka Popis oddíl Rozšířené)
 • Filtrační stránky - indexovat (Nastavení / Produkty / Filtry). 
 • Jazykové mutace - indexovat (Nastavení / Základní / Jazyky).

Kanonizace stránek

Systém automaticky generuje na patřičných stránkách kanonizaci. Tento způsob nelze uživatelsky ovlivnit v administraci e-shopu.

V případě stránkování se na dalších stránkách negeneruje kanonizace na první stránku ze seznamu stránkování. Tento způsob je použitý na základě SEO analýzy, více zde.

Strukturovaná data

Generování strukturovaných dat provádí systém automaticky podle možností aktuálních grafických šablon e-shopu. V rámci administrace e-shopu nelze tato data ovlivnit.

Robots.txt

Soubor robots.txt slouží k nastavení toho, jakým způsobem se budou vyhledávače chovat během indexace stránek e-shopu. V systému lze nastavit omezení pro vyhledávače. Můžete vyhledávačům zakázat vstup na e-shop nebo povolit přístup jenom pro některé vyhledávače a do některých částí e-shopu.

Nastavení vlastních záznamů v Robots.txt

Postupem níže se přidávají nové záznamy ke standardním systémovým záznamům. Generování standardních systémových záznamů probíhá automaticky.

Změny v souboru robots.txt doporučujeme provádět pouze zkušeným specialistům. Nevhodným nastavením můžete způsobit nefunkčnost stránek.

Postup v administraci

 1. V menu administrace zvolte sekci Marketing / SEO.
 2. Klikněte na ikonku tužky vedle pole robots.txt.
 3. Vyplňte požadované nastavení. Standardní systémové záznamy se zde nezobrazují.
 4. Uložte.

Nový řádek se přidává na konec robots.txt. Řádky se kontrolují kvůli duplikaci.

Odstranění řádku z robots.txt

Ze systémového zápisu v robots.txt lze odstranit standardní systémové záznamy / řádky, pokud nevyhovují svým nastavením. Standardní systémové záznamy se zde nezobrazují.

Postup v administraci

Stávající řádek odstraníte tak, že ho do pole přidáte se znakem “-” (minus bez mezery).

Například řádek:
Disallow: /*?do=
se odstraní přidáním textu
-Disallow: /*?do=

Dodatečné HTTP hlavičky

Do tohoto pole se zadávají volitelné zápisy dodatečných HTTP hlaviček. Je možné zadat např. Content Security Policy (CSP) hlavičky, Referrer-Policy, Permissions-Policy atd.

Zápis se provádí ve formátu Název:Hodnota

Nastavením dodatečných HTTP hlaviček můžete narušit fungování systému, pokud si např. zakážete načítání některých skriptů apod.

Na tej stronie

Další zdroje informací

Facebook poradna

Výměna zkušeností, rady a tipy mezi provozovateli e-shopů na systému UPgates.

Přejít do poradny

Akademie

Získejte znalosti od našich specialistů na marketing, obchod, právo a podnikání.

Přejít do akademie

Novinky z Blogu

Co nového jsme pro vás připravili nebo chystáme najdete na blogu.

Přejít do blogu

Nepodařilo se Vám najít tu správnou odpověď?

Kontaktujte naši technickou podporu, která je tu pro vás od pondělí do pátku 8:00 až 16:00 hod.

Zákaznická podpora