A/B testování

Co je to A/B testování

Odhadnout momentální nálady zákazníků není vždy jednoduché. Naštěstí existují metody, které to dokáží usnadnit. Jednou z nich je i A/B testování. V podstatě jde o to, že své uživatele, návštěvníky, zákazníky či odběratele rozdělíte do dvou skupin v poměru 50/50 a každé ukážete něco jiného. Princip zobrazování jednotlivých verzí přitom musí být náhodný. Může jíž například o designové změny e-shopu, newslettery nebo bannerové reklamy.

Na základě tohoto rozdělení pak zjistíme, u které skupiny zákazníků zafungoval obsah či design lépe. Data získaná A/B testováním pak pomáhají zvyšovat konverzní poměr, tedy počet zákazníků, kteří skutečně dokončí objednávku.

Čím se při AB testování řídit?

Před spuštěním A/B testování je potřeba řídit se několika zásadami. V prvé řadě musí být cílové publikum dostatečně velké. Pro A/B testování je lepší používat specializované nástroje, které tuto funkci mají a po aktivaci fungují automatizovaně. To zajišťuje získání skutečně věrohodných výsledků. Je také důležité, aby obě se obě verze zobrazovaly cílovému publiku v totožný čas.

Rozdíly v jednotlivých verzích designu nebo obsahu by neměly být příliš velké ani příliš nepatrné. Podobná zásada platí i pro délku průběhu testu. V případě newsletteru není potřeba nic řešit. Zde se v jednu chvíli odešlou jeho odběratelům náhodně dva odlišné emaily. U designových změn, nebo třeba bannerových reklam je ideální nechat AB test běžet alespoň týden.