Jak sledovat a vyhodnocovat výsledky eshopu?

V následující kapitole poradce pro začínající online podnikatele si projdeme to, jakými způsoby můžete sledovat úspěchy a výsledky vašeho e-shopu. Ve spolupráci s naší partnerskou agenturou Advisio jsme dali dohromady hlavní ukazatele výkonu, které by vás měly zajímat.

Základní webová analytika a její interpretace

Webová analytika umožňuje sledovat chování návštěvníků na e-shopu, měřit ho a vyhodnocovat. K základní webové analytice vám dostatečně poslouží nástroj Google Analytics. Tento nástroj si můžete založit zdarma a využívat ho na maximum. Jeho nasazení je jednoduché a uvidíte jak vývoj webu nebo e-shopu, tak trendy, které jsou důležitější než absolutní hodnoty.

Porovnávání dat je základ 

Pokud byste se dívali jen na to, jak vysoká je měsíční návštěvnost nebo jaké máte tržby za uplynulý měsíc, tak vám to téměř nic neřekne. Mnohem důležitější je porovnávání, díky němu získáte relevantní údaje, se kterými lze dále pracovat. 

V rámci pravidelného vyhodnocování můžete sledovat:

 1. srovnání měsíců s minulým rokem (návštěvnost, tržby, …),
 2. hodnotu průměrné měsíční objednávky,
 3. vývoj jednotlivých marketingových kanálů,
 4. míru okamžitého opuštění vstupních stránek,
 5. změny konverzního poměru, 
 6. podíl jednotlivých zařízení na návštěvnosti a tržbách.

Sledujte marketingové kanály a jejich vývoj

Na obrázku níže vidíte, že oproti minulému roku všechny marketingové kanály rostou. Ve vybraném období vzrostlo procento návštěv o necelých 49 % a tržby až o 143 %. Z toho lze usoudit, že došlo k nárůstu investic do reklamních systémů ve srovnání s minulým rokem a že tržby mnohonásobně překonaly tuto investici. Největší nárůst investic proběhl v Google Ads, kde se prudce zvýšila celková návštěvnost i tržby.

Ještě se podívejte, zda tento nárůst udržel stanové KPI“ (investice vs. náklady). Získáte tak kompletní obrázek o výkonu dané kampaně.

Sledujte vývoj PNO

Poté můžete kampaně více segmentovat a dívat se, zda nedochází k dlouhodobému nárůstu PNO (podíl nákladů na obratu), a případně zjistit, proč k tomu dochází a co se s tím dá dělat. K tomu vám poslouží pohled na vstupní stránky a míru okamžitého opuštění u placených kanálů. To vám dá možnost zavčas reagovat a utlumit běžící kampaň nebo skrýt produkt v rámci produktových kampaní, zbožových srovnávačů apod.

Jak zjistit, proč kampaň nefunguje

Níže vidíte příklad, kdy z placeného vyhledávání bylo zaznamenáno 162 návštěv. Zarážející je vysoká míra okamžitého opuštění stránky a nulové tržby. Pokud uvidíte obdobné výsledky, zjistěte, kde to vázne a co s tím můžete dělat. K nejběžnějším příčinám patří vyprodání produktu, dlouhá dodací lhůta, nebo nefungující stránka.

Z dat nelze vyčíst všechno, protože výkon e-shopu dost ovlivňují vnější vlivy, jako je například počasí, změna kurzu nebo aktuální situace ohledně koronaviru

Trendy nabízí odpovědi na spoustu otázek

Je tedy důležité sledovat trendy a vývoj jednotlivých metrik v čase. Dívejte se nejen na placené kanály, ale i na vývoj organického vyhledávání. Pokud klesá, je zapotřebí zaměřit se na SEO webu. Když nastane jakýkoliv jiný problém, zjistěte jeho příčinu a vymyslete řešení.

Pomozte si automatizací

Užitečný tip na závěr. Připravte si report pomocí Google Data Studio, který se automaticky aktualizuje a zobrazuje vývoj jednotlivých metrik. Ušetříte si tak čas strávený zdlouhavým filtrováním v Google Analytics a vše budete mít pohromadě. 

Co můžete sledovat přímo v administraci e-shopu?

Modul statistiky v administraci e-shopů Upgates vám umožní sledovat vybraná data s možností filtrace dle časového úseku apod. Co vše v něm najdete?

 1. Obraty

Obraty vašeho e-shopů můžete vidět v časovém intervalu jednoho týdně, měsíce a roku. Dále je zde rozšířená možnost filtrace, kdy si období zvolíte sami. Určit můžete také zdroj obratů, měnu a jazykovou mutaci. Případně si z obratů můžete odebrat poplatky za dopravu a platbu či stornované objednávky.

 1. Počty objednávek
 2. Nejprodávanější produkty

Zde najdete výpis vašich produktů včetně počtu prodaných kusů. Přehledně tak můžete zjistit, co se prodává nejvíce a kde prodej naopak zaostává.

 1. Zákazníci

V této sekci je k dispozici přehled zákazníků, jejich počtu, průměrného obratu na jednoho zákazníka a také průměrného počtu objednávek.

 1. Zisk

Dostupné máte informace ohledně celkového zisku v jednotlivých měnách, ale také ohledně zisku za určité časové úseky. U produktů je však vždy potřeba mít vyplněnou také nákupní cenu, aby mohlo dojít k výpočtu zisku.

Następny artykuł
Nejčastější chyby v produktových obrázcích a jak na ně