Zboží.cz (Seznam.cz)

The system supports

  • Exporting products to Zbozi.cz.

More about Zbozi.cz

Zboží.cz is a service through which you can search for information about offered goods and their prices among registered e-shops. This is about selling, not selling. The shops then sell the products themselves. Our goal is to provide you with the fastest and most accurate search for suitable stores.

Instalation

Nastavení konverze pro Zbozi.cz

ID provozovny a tajný klíč nastavíte v administraci pod

 Propojení / Seznam.cz

Zadání konverze Zbozi.cz v administraci e-shopu UPgates

ID provozovny a tajný klíč najdete v administraci vašeho účtu na Zbozi.cz v

Administrace / Měření konverzí / Standart

Zde je v prvním kroku potřeba odsouhlasit obchodní podmínky. V druhém kroku vygenerovat ID a tajný klíč.

Následně v posledním kroku zapnout měření konverzí.

You can simply become part of the Upgates family of e-shops too.