Česká spořitelna George

  • Transfer of order status to Česká spořitelna BUSINESS 24 via Dativery bridge

According to the incoming payments in the bank, Česká spořitelna will mark the received orders as paid in the Upgates e-shop. Marking of paid orders can optionally take place once per hour or once per day.

More about Česká spořitelna

The largest Czech bank in terms of the number of clients is one of the mainstays of the Czech banking market. Its history dates back to 1825. Its services are currently used by 4.5 million clients. Česká spořitelna provides its services to individuals as well as companies of all sizes and public institutions. Česká spořitelna has been a part of the Erste International Banking Group since 2000.

notlivcům, tak také firmám všech velikostí i veřejným instutucím. Od roku 2000 je Česká spořitelna součástí mezinárodní bankovní Skupiny Erste.

You can simply become part of the Upgates family of e-shops too.