Tvorba grafiky

Konfigurace grafiky

Jak vytvořit rychle a zdarma grafiku e-shopu tak, aby co nejlépe vyhovovala vašim individuálním požadavkům a přitom to nebyla žádná šablona? Díky modulu designer nabízí UPgates širokou škálu možností, jak tento grafický úkol elegantně vyřešit. Není k tomu potřeba umět programovat, kódovat ani být grafikem. Podle vlastního citu a zkušeností si zvolíte vhodné konfigurace komponent, barevný styl a rozložení e-shopu.

Průvodce: Grafika

Úpravy v kódu

Většinu grafických úprav provedete v administraci pomocí modulu designer. Editor kódu vám navíc umožní přidat vlastní CSS styly, případně upravit proměnné v LESS (např. rozšířenou barevnost a jiné grafické prvky). Pro ty náročnější úpravy je třeba kontaktovat technickou podporu, která vám povolí přístup do rozšířených nastavení editoru kódu.

Grafika na klíč?

Pokud nemáte čas grafiku v modulu designer nastavovat sami, práci za vás udělá náš tým designerů. Více informací o rozsahu prací a způsobu objednání najdete v detailu služby Profi grafika a nastavení.

Nejedná se v tomto případě o tvorbu grafiky na míru dle vámi dodaných grafických návrhů. Vychází se pouze z možností administrace UPgates a rozsahu prací dané služby.