Export dat z e-shopu. Je dán obecný předpis, podle kterého jsou vytvářeny XML a CSV exporty.

Produkty

Je možné exportovat produkty pouze od určitých výrobců, z konkrétních kategorií, aktivní nebo archivované. Můžete exportovat pouze určité typy dat (např. jen dostupnosti, sklady atd.).

Typy

Jednorázový (soubor ke stažení) - XML export vybraných produktů ve všech dostupných jazykových mutacích a se všemi dostupnými ceníky.

Pravidelný podle jazykové mutace  (1x 24 hodin po půlnoci; z URL adresy) - Nastavení XML exportu všech produktů ve zvolené jazykové mutaci (ceny odpovídají výchozímu ceníku).

Pravidelný podle ceníku (1x 24 hodin po půlnoci; z URL adresy) - Nastavení XML exportu cen dle vybraného ceníku.

Pravidelný malý export (1x 2 hodin; z URL adresy) - Nastavení XML exportu cen dle vybraného ceníku, dostupností, stavu skladu a kódu produktu.

Pravidelný systémový export (1x 24 hodin po půlnoci; z URL adresy) - XML export všech dat o produktu pro možnost importování do jiného UPgates projektu.

Objednávky

Jednorázový (soubor ke stažení) - XML nebo CSV export vybraných objednávek ve všech dostupných jazykových mutacích.

Pravidelný (1x 5 minut; z URL adresy) - Nastavení XML nebo CSV exportu všech objednávek ve zvolené jazykové mutaci.

Kontakty

Export je možné omezit na kontakty konkrétního typu (kontakt, zákazník firma, zákazník osoba), které akceptují emailing, z konkrétních zákaznických skupin nebo ceníků.

Typy

Jednorázový (soubor ke stažení) - XML nebo CSV export vybraných kontaktů vytvořených ve všech dostupných jazykových mutacích.

Pravidelný (1x 24 hodin po půlnoci; z URL adresy) - Nastavení XML nebo CSV exportu všech kontaktů ve zvolené jazykové mutaci.

Kategorie

Export kategorií z e-shopu v obecné struktuře formátu XML dle dokumentace. Aktualizace probíhá 1 za 24 hodin po půlnoci.

Export je možné omezit na kategorie z určité větve ve stromové struktuře. Zaškrtnuté se nebudou exportovat.

Typy

Podle jazykové mutace  (1x 24 hodin po půlnoci) - Nastavení XML exportu všech kategorií ve zvolené jazykové mutaci (ceny odpovídají výchozímu ceníku).

Systémový export (1x 24 hodin po půlnoci) - XML export všech dat kategorie pro možnost importování do jiného UPgates projektu.