Články po jejich vytvoření musíte přidat k danému produktu nebo kategorii. 

Popis v administraci

  1. Zvolte sekci Produkty / Seznam produktů.
  2. Klikněte na produkt, ke kterému chcete článek přidat.
  3. Sjeďte níže do oddílu Články.
  4. Klikněte na "Nový".
  5. Zvolte možnost "Článek".
  6. Zaškrtněte článek, který chcete přidat.
  7. Uložte provedené změny.

Nepomohla Vám tato nápověda?

Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

UPgates poradna