Příklad: Znáte základ daně, který činí 8 115,80 Kč, a daň 21 %. Dopočítejte celkovou částku s daní.

Daň se podle zákona vypočítá jako součin základu daně a koeficientu, který se vypočítá jako podíl, v jehož čitateli je výše sazby daně a ve jmenovateli číslo 100.

Výpočet koeficientu: 21 / 100 = 0,21
Výpočet DPH: 8 115,80 × 0,21 = 1 704,32 Kč
Vypočítaná daň se zaokrouhlí na nejbližší měnovou jednotku v oběhu nebo se uvede v haléřích. Cena včetně daně se pro účely tohoto zákona dopočte jako součet ceny bez daně a vypočtené daně po případném zaokrouhlení.
Výpočet celkové částky s DPH: 8 115, 80 + 1 704,32 = 9 820,12 Kč

Příklad: Znáte celkovou částku s daní, která představuje 9 820 Kč. Potřebujete rozpočítat danou částku na daň a základ daně.

V tomto případě je třeba nejprve vypočítat koeficient jako podíl, v jehož čitateli je příslušná výše sazby daně a ve jmenovateli součet čísla 100 a příslušné výše sazby. Vypočtený koeficient se zaokrouhlí na čtyři desetinná místa.

Výpočet koeficientu: 21 / 121 = 0,1736
Daň se vypočítá jako součin ceny včetně daně a koeficientu.
Výpočet DPH: 0,1736 × 9 820 = 1 704,75 Kč
DPH lze zaokrouhlit na nejbližší měnovou jednotku v oběhu nebo ponechat v haléřích. Cena bez daně se pro účely tohoto zákona dopočte jako rozdíl ceny včetně daně a vypočtené daně po případném zaokrouhlení.
Výpočet základu daně: 9 820 - 1 704,75 = 8 115,25 Kč

Zdroj: Stormware.cz POHODA

Kalkulačka pro výpočet s koeficientem

Discussion