B2C

B2C je zkratka pro Business to Consumer, což znamená obchodování mezi podnikem a konečným spotřebitelem. Tento druh obchodování se liší od B2B (Business to Business), kdy podnik obchoduje s jiným podnikem.

V B2C obchodování se jedná o vztah mezi podnikem a spotřebitelem, kdy podnik prodává své produkty nebo služby přímo spotřebitelům. To může zahrnovat maloobchodní prodej v kamenných prodejnách nebo online prostřednictvím e-shopu.

B2C obchodování se často zaměřuje na osobní preferenční spotřebu, protože spotřebitelé nakupují produkty pro sebe a své blízké. Marketingové strategie se často soustředí na vytváření pozitivní značky a emocionální propojení se spotřebiteli.

B2C obchodování může být velmi konkurenční a spotřebitelé mají většinou širokou škálu produktů a značek k výběru. Podniky se proto snaží poskytovat kvalitní produkty a služby, aby získaly věrnost zákazníků.

V současné době se B2C obchodování stává stále více digitalizovaným, což umožňuje spotřebitelům nakupovat online a podnikům poskytuje přístup k většímu množství zákazníků.